zondag 31 juli 2011

Meetsysteem

Stel dat een van je ouders, of beide, naar een verzorgingshuis moet. Jij gaat op de overheidssite waarop je de kwaliteit van de verzorgingshuizen kunt vergelijken kijken wat het beste verzorgingshuis is dat ook nog redelijk in de buurt is. (Marktwerking, weet je wel?) Je vindt een prima locatie, je ouders verhuizen er blijmoedig heen en daarna komen de klachten, want de kwaliteit van de zorg blijkt toch niet zo goed te zijn. Of een ander verzorgingshuis dat slechter leek, bleek veel beter te zijn.

In de Volkskrant las ik hoe dat nou zo kan tegenvallen: Niemand heeft nog inzicht in de kwaliteit van de ouderenzorg doordat het door de overheid ingestelde meetsysteem faalt. Actiz, de koepel van verpleeg- en verzorgingshuizen, heeft laten uitzoeken of de metingen genoeg zeggen over de kwaliteit en of ze op juiste wijze kunnen worden geregistreerd. Het oordeel is vernietigend. De instellingen leveren zelf de gegevens aan en kunnen daarmee 'rommelen'. Het overheidsbureau dat de gegevens verzamelt en bewerkt blijkt fouten te hebben gemaakt bij de berekening van een aantal indicatoren. Tientallen zorgconcerns hebben bovendien wel cijfers aangeleverd maar die zijn om technische of bureaucratische redenen niet verwerkt.

Wanneer zijn we ook al weer begonnen met de marktwerking de zorg? Hoeveel beter is het sindsdien nou precies geworden?
x

zaterdag 30 juli 2011

Karikatuur

Links- en rechts-extremisten hebben inderdaad nauwelijks een stem in het publieke debat. Hun commentaren worden veelal geweigerd door opinieredacties en moderatoren van discussiefora op krantensites. Dat las ik in een artikel op nrc.nl. De schrijver, Steven de Jong, vindt dat Anders Breivik (zijn geweldseruptie maakt het moeilijk hem nog serieus te nemen) een punt heeft als hij in zijn manifest schrijft dat journalisten een “functionerend democratisch systeem” onmogelijk maakten. Breivik citeert Esten O. Sæther, online uitgever van de krant Dagbladet: "Het is geen mensenrecht om gehoord te worden".

Er is al ontzettend veel geschreven over Breivik, zijn motieven, zijn achtergrond en noem maar op. In een eerder artikel citeert De Jong de historicus en freelance journalist Bart Jan Spruyt: "Breivik is de duivelse karikatuur van een goede en juiste visie", schrijft de voormalig medestander van PVV-leider Geert Wilders in Binnenlands Bestuur.

Als het goed begrijp moeten dus de media - de dagbladen, de achtergrondprogramma's op radio en tv - meer extremisten, van links en rechts, aan het woord laten. Als ik mij goed herinner zijn rechts-extremisten ruimschoots aan het woord geweest in het Duitsland van Hitler, het Spanje van Franco, het Argentinië van Videla. De links-extremisten kwamen aan hun trekken in het Rusland van Stalin, het Cambodja van Pol Pot, het Noord-Korea van Kim Jong-il. Zullen we weer eens een paar Holocaustontkenners ruimschoots aan het woord laten? Wordt het geen tijd voor een diepte-interview met Aleksandr Loekasjenko, president van  van Wit-Rusland, de 'laatste dictatuur van Europa'?

Spruyt vindt dat Breivik een "goede en juiste" visie uitdraagt in zijn manifest '2083'. Spruyt was te zien en horen in 'Nieuwsuur'. Hij wordt ruimschoots aan het woord gelaten en is dus geen extremist. Net als Geert Wilders verafschuwt hij de daden van Anders Breivik, maar in Binnenlands Bestuur schrijft hij: "Thee drinken helpt niet, en debatteren vanuit de hoopvolle gedachte dat de islam uiteindelijk wel inpasbaar zal blijken, is naïef." Moslims hebben, volgens Spruyt "een waardenpatroon dat haaks staat op de waarden van onze Grondwet." In Wikipedia staat: "Hij was lid van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, maar is overgestapt naar de Hersteld Hervormde Kerk." Er zijn mensen in Nederland die vinden dat althans delen van het gedachtegoed van de Hersteld Hervormde Kerk haaks staan op de waarden van onze Grondwet. In zijn column in Elsevier schreef Spruyt: "Loyaliteit aan Israël is een morele plicht voor ieder mens die in de westerse beschavingstraditie is opgevoed." Ben ik deloyaal als ik af en toe wat kritiek op Israël heb?

Spruyt is, impliciet, van mening dat de islam niet inpasbaar is in onze samenleving. Dat mag hij vinden, dat mag hij uitdragen in respectabele media als Elsevier, Binnenlands Bestuur en Nieuwsuur. Steven de Jong vindt dat de extremistische volgelingen van Spruyt niet doodgezwegen mogen worden in 'het publieke debat'. Laat ze hun haat spuwen in onze kwaliteitskranten, in Nieuwsuur, in Binnenhof, in Uitgesproken EO, VARA of WNL en Hart van Nederland. En dan maar wachten op die ene 'Breivik', die de daad bij het woord voegt.
x

vrijdag 29 juli 2011

Arbo

Wie hier in Nederland werknemers in dienst heeft krijgt te maken met de Arbowet en de Arbeidsinspectie. Daar kijkt niemand meer van op. Er zullen hier en daar werkgevers zijn die vinden dat sommige regeltjes wel erg ver gaan, maar in het algemeen zullen de meeste werknemers ermee tevreden zijn dat ze in een niet-ongezonde en niet-gevaarlijke omgeving werken. Uiteraard brengen al die regeltjes wel kosten met zich mee voor de werkgevers. In de ons omringende landen is de situatie min of meer gelijk.

Werkgevers houden niet van kosten, want die maken hun producten duurder en dat is niet goed voor de concurrentiepositie. Het zijn natuurlijk vooral de loonkosten en veel grote bedrijven hadden allang ontdekt dat bijvoorbeeld in Aziatische landen die loonkosten een stuk lager zijn. Zo laten grote, bekende kledingmerken als Marks & Spencer, H & M en Puma hun producten in Cambodja produceren.

In de Volkskrant stond een artikel waaruit ik begreep dat de arbeidsomstandigheden in Cambodja iets minder goed zijn dan hier en dus ook niet zo prijsverhogend werken. Naar schatting driehonderdduizend Cambodjanen werken in de textielfabrieken. Dat leverde het afgelopen jaar drie miljard dollar op voor (de) Cambodja(nen). Werknemers gebruiken lijm en chemicaliën om schoenen en kleding te maken, maar de fabrieksruimtes waar het vaak veertig graden is, worden onvoldoende geventileerd. Gevolg is dat af en toe tientallen werknemers flauwvallen en in het ziekenhuis moeten worden opgenomen. Bij Puma weten ze ervan: 'We erkennen dat de situatie voor arbeiders in Cambodjaanse fabrieken algemeen problematisch is', zegt het bedrijf in een verklaring. Puma overweegt nu maaltijden voor de fabriekswerkers in Huey Chuen te gaan verzorgen. Als je dan flauwvalt word je in ieder geval met volle maag wakker in het ziekenhuis. Ik vermoed dat het verzorgen van maaltijden aanzienlijk goedkoper is dan het aanbrengen van een goed werkende ventilatie, waardoor ook de temperatuur tot een aangenaam niveau daalt. Bij H & M doen ze het wat traditioneler: die is een onderzoek gestart. Daar doen ze voorlopig dus nog helemaal niets.

Mocht je overwegen binnenkort iets aan te schaffen van een van die bedrijven, denk dan ook even aan de hardwerkende Cambodjanen die het allemaal mogelijk maken.
x

donderdag 28 juli 2011

Product

De overheid, ook de gemeentelijke, heeft geld nodig om haar taken uit te voeren. De gemeente krijgt om te beginnen geld van het Rijk. Daarnaast zijn er allerlei gemeentelijke belasting, waarvan de OZB wel de bekendste is. Parkeergelden leveren ook aardig wat op, geloof ik. In Het PAROOL las ik dat Amsterdam weer iets nieuws bedacht heeft: de zogenoemde 'vermakelijkheidsretributie' op het water. Dat is een extra heffing voor bedrijven die, aldus de gemeente, 'tegen betaling amusement, verstrooiing, ontspanning of vermaak op het water aanbieden'. Tenslotte maken die bedrijven, waaronder rondvaartboten, gebruik van het product Amsterdam. En dat kan volgens de gemeente 'niet voor niets'. Per passagier moet er zestig eurocent betaald worden.

Je voelt hem al aankomen: Oceandiva, een evenementenbedrijf in Amsterdam-Noord dat mensen voornamelijk over het IJ vaart (terwijl er aan boord iets feestelijks gebeurt, neem ik aan) vindt die retributie oneerlijk en gaat er tegen in beroep. Heeft het bedrijf nu gelijk?

Ik bekijk die retributie als net zo iets als toeristenbelasting, in Amsterdam 5% van de logiesomzet (excl. ontbijtkosten). Die zit natuurlijk allang in de tarieven verwerkt. Dat kan Oceandiva ook doen: als iemand een feestje voor 1500 mensen op een boot kan betalen, kan die 1500 x 60 eurocent er ook nog wel af, vermoed ik. Als iedereen zelf moet betalen, zullen ze ook niet vallen over 60 cent. Voor een kopje koffie ben je in Amsterdam al gauw 2,50 euro kwijt.

De meest voor de hand liggende, zeg maar: kapitalistische, oplossing is natuurlijk dat Oceandiva de tarieven verhoogt met één euro per passagier. Op die manier immers verdienen ze 40 eurocent extra per passagier en wie merkt dat nou? O ja: voor waterfietsen hoeft maar 30 eurocent per passagier beaald te worden.

Het meest opvallende in het hele bericht vind ik overigens dat ik niet in een mooie en aantrekkelijke stad woon, maar in "het product Amsterdam". Heeft dat ook weer met marktwerking te maken? Daar zat ik gistermiddag - het was prachtig weer in het product - over na te denken op een van de vele producten terras, waar ik het product bier nuttigde.
x

woensdag 27 juli 2011

Bezuiniging

Je kon erop wachten natuurlijk: in de nasleep van de moordpartij op het eiland Utøya gaat men zich afvragen op er wellicht minder slachtoffers zouden zijn geweest als de politie eerder op het eiland aangekomen was. De berichten daarover varieerden van een uur tot anderhalf uur. Het laatste nieuws daarover hoorde ik op het NOS-journaal, waarin gezegd werd dat het een uur duurde.

We hebben het hier over een eiland dat ongeveer 750 meter van de vaste wal ligt. Het zou dus niet vreemd gevonden zijn als de politie daar iets later was aangekomen dan bij een schietpartij op het vaste land. Er wás een politieman aanwezig, maar die was er in zijn vrije tijd, als beveiligingsmedewerker, en was een van de eerste slachtoffers. Er was ook een politieboot in de buurt, maar die was kapot. En er was een politiehelikopter in de buurt, maar die stond aan de grond : wegens bezuinigingen.

We zijn hier ook aan het bezuinigen op van alles en nog wat. Als ik het goed heb moet de politie (en andere hulpdiensten) daaraan ook zijn steentje bijdragen. Daar heeft niemand bezwaar tegen zolang dat leidt to minder verkeersbonnen, minder agenten die alleen maar brave burgers 'pesten'. Ik hoop er echt niet op, maar hier kan ook zomaar 'iets ergs' gebeuren. Dat hoeft geen schietpartij te zijn. Er kan brand uitbreken in een verzorgingshuis, er kan een flatgebouw instorten, er kunnen olietanks ontploffen, er kunnen intercity's op elkaar botsen. Er hoeft maar één 'grapjas' paniek te veroorzaken in een vol Concertgebouw ("Brand!")  Daarbij kunnen veel doden en gewonden vallen. Er kunnen allerlei oorzaken zijn: menselijke fouten, achterstallig onderhoud, onvoldoende coördinatie tussen hulpdiensten, onvoldoende toezicht en controle. En bloemenverkopers hebben weer een goede dag.

Je ziet het spoeddebat in de Tweede Kamer al weer voor je. Had dit voorkomen kunnen worden? Had het aantal slachtoffers minder kunnen zijn? Er komt weer een hele reeks deskundologen voorbij. De 'Onderzoeksraad voor veiligheid' gaat spoorslags aan het werk. Het had al minder erg kunnen zijn, als ...
x

dinsdag 26 juli 2011

Oogsten

"Vreselijke aanslag in Oslo, zoveel onschuldige slachtoffers van gewelddadige, zieke geest. PVV rouwt mee met nabestaanden en Noorse volk." Zo luidde de tweet van Geert Wilders. Aan SP!TS laat Wilders weten "dat de dader een gewelddadige zieke psychopaat is" en dat de PVV "alles verafschuwt waar die man voor staat en heeft gedaan". (Onderstreping toegevoegd.) Alles? Breivik is tegen multiculturalisme, tegen de 'islamisering' van Europa en tegen 'links'. Daar is Wilders toch ook tegen? Maar als Breivik in zijn document '2083' dingen schrijft die verwantschap met Wilders' ideeën tonen en vervolgens zo'n tachtig mensen doodt, dan wil Wilders daarmee niet graag geassocieerd worden, want zelfs zijn meest fervente aanhangers zal het vermoorden van blonde blauwogige landgenoten te ver gaan.

Ik ben er van overtuigd dat Wilders oprecht is in zijn veroordeling van de wandaden van Breivik, want die passen absoluut niet in de ook door hem zo gewaardeerde Nederlandse (en Noorse) traditie, maar hij zal ook het Nederlandse spreekwoord kennen: "Wie wind zaait zal storm oogsten." Na zijn vrijspraak zei hij vaak bewust grof en denigrerend te spreken. Dat mag in een democratie en politici mogen het nog een beetje meer. Maar een goed politicus houdt rekening met de gevolgen van zijn opvattingen en de manier waarop hij ze naar buiten brengt.

Wilders weet verdomd goed welke invloed zijn uitspraken hebben. Als er één Breivik is op een kleine vijf miljoen Noren, zouden er drie op ruim zestien miljoen Nederlanders kunnen zijn. Die kunnen een blanco strafblad en een wapenvergunning hebben en compleet onbekend zijn bij de GGZ en ook nog eens een gewaardeerd buurman op wie je altijd een beroep kunt doen. Tot die ene dag waarop hun voorbereidingen afgerond zijn.

Is Breivik een "gewelddadige zieke psychopaat"? Ik vrees van niet. Hij is net als Karadzic, Mladic en anderen die nu voor een tribunaal staan een mens met opvattingen over zijn ideale maatschappij. De inquisitie, de politbureau's, de NSDAP, de Fasci italiani di combattimento, de ayatollahs en diverse junta's hadden/hebben ook van die opvattingen en zijn verantwoordelijk voor ontelbaar meer doden. Zij gaven ook veel enkelingen het idee gelijk te hebben in hun verwerping van elk idee dat afweek/afwijkt van hun eigen ideeën. Zij zorg(d)en voor de (im)morele legitimatie, de principiële onderbouwing, van het geweld van enkelingen.

Geert Wilders mag van mij zeggen en schrijven wat hij wil. Hij mag daarbij van mij grof en denigrerend te werk gaan. Ik zal niet geschokt zijn als hij nog een keer verzuipt in zijn eigen krokodillentranen.
x

maandag 25 juli 2011

Wolf

We hebben er in ons Nederlandse spraakgebruik weer een Engelse term bij: lone wolf. Met 'lone wolf' wordt nu geduid op Anders Breivik, de Noor die een bomaanslag pleegde en meer dan 90 mensen doodschoot. De aanduiding wordt vooral gebruikt in gesprekken met deskundologen, van wie ik er nu al diverse op de tv heb zien langskomen, omdat ze het zeer voor de hand liggende antwoord mochten geven op vraag: "Kunnen de politie en veiligheidsdiensten voorkomen dat 'lone wolves' als Breivik en bij ons Tristan van der V. (Alphen aan den Rijn, weet je nog?) en Timothy McVeigh in Oklahoma City in 1995 een bloedbad aanrichten?" Dan heb ik het nog niet over ander gestoorde types die in scholen tekeer gingen. Ik ben geen deskundoloog, maar het antwoord op die vraag hadden jij en ik zonder lang nadenken ook kunnen geven: "Dat is niet zo eenvoudig."

Moeten we iets maar achterwege laten omdat het niet zo eenvoudig is? In Alphen aan den Rijn maakte Tristan van der V. 'maar' zes slachtoffers. De volgende lone wolf verschijnt misschien op 'Lowlands', of volgend jaar bij 'Pinkpop', of bij de huldiging van de club die dan voetbalkampioen van Nederland is geworden. Hoeveel doden moeten er vallen voordat we echt actie gaan ondernemen? Het zou zomaar kunnen dat we deze zomer toch nog een paar zeer warme dagen krijgen, waarop mensen dicht op elkaar op het strand liggen, een ideale gelegenheid om met het juiste automatische wapen het aantal doden van Breivik nog te overtreffen. Willen we daarop wachten?

Wanneer je de vraag hierboven met een al of niet hartgrondig "Nee!" beantwoordt, moet je ook instemmen met:
- een forse uitbreiding van onze politie en AIVD;
- de niet geringe kosten waarmee dat gepaard gaat;
- een verder aantasting/inperking van onze persoonlijke vrijheid.
Maar dat laatste vonden 'we' al goed, omdat we criminaliteit en (moslim)terrorisme moeten bestrijden.

Het is afschuwelijk: 100 doden op één dag door de acties van één man die tegen links, de islam, feminisme, globalisme, multiculturalisme en vóór nationale en (West-)Europese waarden is en een 'statement' wilde maken. En dat in een geordende maatschappij die overeenkomt met de onze. Dan komt het wel erg dichtbij, want het wordt ons in extra journaals verteld door een verslaggever die speciaal voor die gelegenheid naar Noorwegen is afgereisd. NOS en de Volkskrant (misschien ook andere media) houden 'live blogs' bij, waarin elk 'nieuwtje' terstond wordt vermeld, zoals: Afgelopen nacht, om een uurtje of drie, was het nog redelijk druk op straat. Ook kwamen ondanks de tragedie nog veel mensen uit het café of hadden ze een slok op. Gekke lui, die Noren. Hier in Nederland zou de complete horeca de deuren meteen sluiten en 'wij' zouden thuis bij koffie, thee of frisdrank zitten treuren.

Door al dat nieuws uit Noorwegen zou je bijna vergeten dat in de Hoorn van Afrika momenteel 500.000 (vijfhonderdduizend) kinderen (bron: Unicef) in acuut levensgevaar zijn door gebrek aan water en voedsel. Het zou me niet verwonderen als daar dagen achtereen 100 mensen per dag door honger en dorst, mazelen en diarree  om het leven komen. Na één dag klonk Utoya ons bekender in de oren dan Dabaab, het vluchtelingenkamp in Kenia dat is bedoeld voor 100.000 mensen en waar er inmiddels 400.000 verblijven. En de echt grote vluchtelingenstroom moet nog op gang komen. Maar ja, daar zijn we al aan gewend.
x

zondag 24 juli 2011

Gebrek

Op de aanslagen in Noorwegen kun je op allerlei manieren reageren. Een gewoon mens vindt beide verschrikkelijk. Je kunt aan je gevoelens ook uiting geven. Dat kun je mondeling doen tegenover mensen in je directe nabijheid. Ik zou hier kunnen schrijven dat er geen woorden voor zijn en vervolgens nog enkele alinea's door kunnen gaan.

Heel modern is natuurlijk om fris van de lever een tweet los te laten. Mark Rutte is modern en wil, denk ik, graag overkomen als een eigentijdse minister-president: zijn tweet werd in de Volkskrant gepubliceerd: De aanslag in Oslo getuigt van volstrekt gebrek aan eerbied voor mensenlevens. Ik begrijp best dat je als premier wilt - misschien wel: moet - laten weten wat jij ervan vindt als zoiets afschuwelijks gebeurt in een bevriende natie. Maar beperk dan je neiging om er meteen maar wat op los te twitteren, want alleen een zeer begenadigd schrijver zal erin slagen in niet meer dan 140 'karakters' zijn diepste gevoelens over de aanslagen en de gevolgen daarvan adequaat weer te geven. Misschien gaf de Volkskrant niet de hele tweet van Rutte weer, want er kunnen nog 63 karakters bij de geciteerde tekst, maar ik vrees dat dan nog steeds niet het empathisch vermogen van onze premier helder tot uitdrukking zou zijn gebracht. Als hij weer eens een open deur wil intrappen moet hij gewoon de Rijksvoorlichtingsdienst vragen in wat meer dan 140 karakters een passend persbericht te schrijven. Dan lijkt het nog ergens op.
x 

zaterdag 23 juli 2011

Uitslag

Via Trouw kwam ik op de column van Sabine Uitslag (dat opgewekte type hiernaast). Zij is voor het CDA lid van de Tweede Kamer (zij kwam daarin zelfs via voorkeursstemmen terecht) en heeft 'zorg' in haar portefeuille. Sabines column ging over mantelzorg en is veel lezers in het verkeerde keelgat geschoten. De kop in Trouw was: CDA-Kamerlid bagatelliseert in column de mantelzorg.

Ik ging naar de 'bron', de column zelf, en las o.a.: Iets doen voor een ander: is dat waardevol of kost het vooral tijd? Vervolgens heeft ze het over het klaarmaken van het ontbijt voor haar eigen (niet-zieke) partner. Is een moeder die een baby voor de derde keer in een nacht uit bed haalt om te verzorgen een mantelzorger? (...) Mijn conclusie is dat we mantelzorg tegenwoordig kwantificeren en daarmee wordt datgene wat altijd vanzelfsprekend was opeens iets waar eisen en verwachtingen aan worden gesteld.

Als Sabine woordvoerder van het CDA voor 'zorg' is, mag je aannemen dat zij het CDA-gevoelen weergeeft. Het CDA vindt dus dat als jij voor een partner met MS zorgt, of voor een vader met Alzheimer, of een kind met niet-aangeboren hersenletsel, of een buurvrouw met terminale kanker, dan moet je dat niet gaan zitten kwantificeren. Je bent waardevol als mens als je voor niets iets doet voor een ander. Dan is je zoon, je buurman of moeder van onschatbare waarde, die absoluut niet te kwantificeren is! Je wordt nog waardevoller, denk ik dan, als je dat  - naast je gewone werk - ieder ogenblik doet, zodat je nauwelijks of geen vrije tijd meer hebt, ook geen vakantie, waarin je even kunt bijkomen. Dat waardevol zijn maakt bijvoorbeeld het afschaffen van het PGB helemaal goed! Je zoon, buurman of moeder gaan dan gewoon naar een inrichting en jij hoeft alleen nog maar af en toe op bezoek te gaan. Nou, dat wil jij zeker niet kwantificeren.

Als je vroeger iets goeds of aardigs voor een medemens deed zeiden christenen: "God zal het u lonen!" Sabine - en met haar het hele CDA - wil kennelijk weer terug naar die tijd. God beloont je met een mooie vaste plek in het hiernamaals, of een gevoel van waardevol zijn in het hiernumaals. Dus: Niet zeuren, maar zorgen! Tot je er bij neer valt.
x

vrijdag 22 juli 2011

Capaciteit

Wanneer je het nieuws een beetje volgt, weet je dat naar het zich laat aanzien in het Rotterdamse Maasstad Ziekenhuis 25 patiënten onnodig zijn overleden, omdat men in dat ziekenhuis te laat en niet optimaal reageerde op het vóórkomen van een zogenaamde superbacterie in het ziekenhuis. In het NOS-journaal hoorde ik onder meer zeggen dat de specialisten in dat ziekenhuis het niet met elkaar eens konden worden.

Het is altijd aardig verband te leggen tussen verschillende berichten. In de Volkskrant van gisteren stond een artikel onder de kop: Topbestuurders uit zorg weigeren salarisverlaging. Die topbestuurders verdienen nog altijd meer dan het maximale normbedrag van 247.500 euro bruto. Dat normbedrag ligt al een aardig eind boven de Balkenendenorm.

De bestuurders beroepen zich op hun oude contracten en hun bijzondere capaciteiten. 'Mijn salaris was al zo hoog toen ik in 2004 begon', zegt voorzitter Paul Smits van het Rotterdamse Maasstad Ziekenhuis, de instelling die onder vuur ligt vanwege een grootschalige bacteriële infectie van patiënten. Smits verdiende met 329 duizend euro aan salaris en bonus in 2010 veruit het hoogste bedrag. (Onderstreping toegevoegd.) Hoewel, als ik het goed begrepen heb, die infectie al ergens in 2010 ontstaan is, kreeg meneer Smits, de eindverantwoordelijke, toch een bonus over dat jaar

Elsevier schrijft: Het ziekenhuis moet van de inspectie een externe controleur aanstellen die erop toeziet of de maatregelen worden gerealiseerd. Die Smits, met al zijn capaciteiten en met een salaris dat een kleine ton boven het normbedrag ligt, is er niet in geslaagd zijn medewerkers tot medisch verantwoord beleid te leiden. Hij is kennelijk zelfs niet in staat erop toe te zien dat de nu noodzakelijke maatregelen ook worden gerealiseerd. Die externe controleur werkt naar alle waarschijnlijkheid niet voor het minimumloon. Die externe controleur wordt betaald uit de premie die jij en ik betalen.

Dankzij de introductie van de marktwerking in de zorg konden we ons eindelijk veroorloven mensen met een beetje kwaliteit aan te stellen in het topmanagement van onze ziekenhuizen. Zonder de uitzonderlijke capaciteiten van meneer Smits waren er misschien wel 50 doden te betreuren geweest in het Maasstad Ziekenhuis.

Ga nu voor de grap eens naar de website van het Maasstad Ziekenhuis en lees daar wat meneer Smits vindt over de visie en de missie van het ziekenhuis:
Wij zorgen dat wij ons zódanig inleven in onze patiënten, familieleden, bezoekers, huisartsen en zorgverzekeraars dat zij ons bij iedereen aanbevelen en promotor zijn van ons ziekenhuis.
("Ik vertrouw het Maasstad Ziekenhuis")

Dat vertrouwen valt wat tegen, volgens het AD: Uit angst voor de superbacterie die al 25 levens heeft geëist, kloppen patiënten uit het Maasstad Ziekenhuis steeds vaker aan bij andere ziekenhuizen in de omgeving.
x

donderdag 21 juli 2011

Prijsvraag

Win een compleet verzorgde reis naar Londen

Wil je kans maken op deze reis? Geef dan antwoord op de volgende vraag:
Wat is het beroep van Frieda Klein?

Bovenstaande tekst komt van de website van uitgeverij Anthos, die in Nederland de boeken van Nicci French uitgeeft. Frieda Klein is de hoofdpersoon van het nieuwste boek van Nicci French, 'Blauwe maandag' ('Blue Monday'). Wil je graag die compleet verzorgde reis winnen, maar:
- je houdt niet van lezen;
- je houdt wel van lezen, maar niet van thrillers;
- je houdt wel van thrillers, maar niet van 'literaire' thrillers;
- je houdt wel van 'literaire' thrillers, maar niet van Nicci French;
ga dan naar die webpagina en vul in: schoonheidsspecialiste.

Je ziet wel vaker zo'n pseudoprijsvraag: Vul het antwoord in op de vraag 'Hoe heet onze koningin?' en maak kans op een van die fantastische prijzen. Het verbaast me alleen enigszins dat een respectabele uitgever deze truc hanteert om haar adressenbestand te vergroten waaraan reclamemateriaal kan worden verzonden. Of zou het zo zijn dat ze hoopt dat je het boek gaat kopen om aan de prijsvraag mee te kunnen doen? Dat is niet nodig: je kunt ook even naar bol.com gaan om achter het beroep van Frieda Klein te komen door de beschrijving van 'Blauwe maandag' te lezen.

Tot slot een vraag. Is in dit geval 'Blauwe maandag' een juiste vertaling van 'Blue Monday'?
x

woensdag 20 juli 2011

Selectief

Trouwe lezers van 'Beggartalk' weten dat het een van mijn stokpaardjes is: we maken ons druk over de slechte staat van de mensenrechten in bepaalde landen, maar het moet ons wel uitkomen. We helpen dus mee om Kadafi zijn land uit te krijgen, maar doen rustig zaken met Saudi-Arabië, al is de situatie daar minstens zo slecht als, zo niet slechter dan die in Libië.

Ik denk niet dat 'Beggartalk' tot de verplichte dagelijkse lectuur van leden van de Tweede Kamer behoort, maar het is toch aardig in Trouw een opiniestuk te lezen van een fractielid van de ChristenUnie, Joël Voordewind, dat ik bij wijze van spreken zelf geschreven kon hebben.

De kop van het stuk:

Wel actie tegen Kadafi, en niet tegen de anderen?

Een paar citaten (die betrekking hebben op Saudi-Arabië):

Nederland maakt zich schuldig aan selectieve verontwaardiging.

Vanuit dit totalitair geregeerde land zijn de afgelopen jaren miljarden dollars steun gegeven aan islamitische terreurbewegingen.

Het regime staat op de vierde plaats op de ranglijst van landen waar christenen het meest te duchten hebben. En toch wordt Saoedi-Arabië in 2012 wéér lid van de VN-Raad voor Mensenrechten en drijft de internationale gemeenschap, inclusief Nederland, gewoon handel met dit regime.

Over Libië schreeuwt de wereld moord en brand, met de omwentelingen in Egypte en Tunesië leefden we allemaal mee. Maar aan Saoedi-Arabië doen we niets. Sterker nog; we moedigen zelfs het bedrijfsleven aan om de banden aan te halen.

Het is ongeloofwaardig als het Westen predikt dat mensenrechten en democratie universeel zijn, maar ondertussen vrolijk handel blijft stimuleren met en hulp blijft geven aan onderdrukkende regimes.

Hoor je het ook eens van een ander.
x

dinsdag 19 juli 2011

Vierdaagse

Vandaag begint de Vierdaagse. Die heb ik ook een keer gelopen, in 1957, vier keer 40 km. Ik heb geen medaille gekregen, al heb ik hem uitgelopen. Ik kreeg een diploma. Voor een medaille had ik 50 km moeten lopen, omdat ik 18 was. Ik liep echter met een jongen van korfballen die 17 was en die mocht nog geen 50 km lopen. Hij kreeg dus wel een medaille.

Had ik ervoor getraind? Helemaal niet. Ik had een paar jaar de Avondvierdaagse gelopen (3x15 en 1x20 km) en een aantal eendaagse wandeltochten, waaronder de Trouwmars, georganiseerd door het dagblad Trouw. Daarbij liep ik de 30 km, die ik een keer in precies vier uur volbracht, met een gemiddelde dus van 7,5 km per uur.

Ik wist dus dat ik 30 km op één dag kon lopen. Maar zou ik ook 40 km op één dag kunnen lopen? Dat wilde ik weten, beter gezegd: voelen. Op de kaart had ik een route uitgezet van 40 km, die me tot dicht bij Hoofddorp bracht.  Dat lukte dus zonder problemen.

Ik moet er misschien bij zeggen dat ik nooit last gehad heb van blaren. Ik had wel het idee dat het kunnen lopen van een flinke afstand voor een belangrijk deel 'tussen de oren' zit. Je moet natuurlijk een goede conditie hebben en je spieren moeten wel eens eerder aan het werk gezet zijn, maar je moet ook weten dat je het kunt.

Uiteraard werden we 's ochtends met behoorlijk veel spierpijn wakker, maar ook elke ochtend moesten we een sprintje trekken om de bus naar het startpunt te halen. Dat sprintje was precies genoeg om de spieren net weer los genoeg te maken. Van dat 'rekken en strekken' wat je joggers tegenwoordig ziet doen had nog nooit iemand gehoord. En 'opwarmen' was iets wat mijn moeder met een kliekje deed.

Al zou ik nu een puike conditie hebben, ik zou er niet aan denken de Vierdaagse nog eens te lopen. Ik zou niet echt genieten van een wandeling met ruim 40.000 andere wandelaars om me heen.
x

maandag 18 juli 2011

Gelijk

Ben ik vóór gelijke behandeling behandeling van mannen en vrouwen? Nou, reken maar! Dus als ik in een kroeg aan de bar zit en de vrouw naast mij krijgt een drankje aangeboden door de barman of -vrouw, heb ik ook recht op een gratis drankje. Als ik daar beleefd op wijs, maar het wordt mij geweigerd, maak ik er meteen een 'zaak' van bij de Commissie Gelijke Behandeling (CGB).

Nee, natuurlijk doe ik dat niet! Maar nu heb je in Valkenswaard café 'Old Dutch'. Daar was vrijdag de 'vrouwvriendelijke vrijdag'. Vrouwelijke bezoekers kregen gratis vijf consumptiebonnen die tussen 22.00 en 24.00 uur besteed konden worden. Kregen, want iemand was zo jaloers en werd daar zo principieel van dat hij echt naar de CGB gestapt is. Ik neem tenminste aan dat Het PAROOL het niet verzonnen heeft. Ware ik lid van de CGB geweest, dan zou ik gezegd hebben: "Voorzitter, met dit soort flauwekulklachten wens ik mij niet bezig te houden. Daarvoor is deze commissie, dacht ik, niet ingesteld." De CGB heeft de klacht wél behandeld en de klager kreeg gelijk. Niet dat hij ook vijf consumptiebonnen kreeg, het café mag ze niet meer alleen aan vrouwen geven. Dat zal niet gebeuren, neem ik aan.

Nu weet ik ook wel dat die 'vrouwvriendelijke vrijdag' met bijbehorende  consumptiebonnen gewoon een reclamestunt was, tenzij Valkenswaard de vrouwonvriendelijkste horeca van Nederland heeft, of de 'Old Dutch' alleen bezocht wordt door 'male chauvinist pigs'. Misschien was het geen klager, maar een klaagster, die gebukt gaat onder een hypertrofie van gelijkheidsgevoelens.

In Het PAROOL las ik ook dat de Reguliersdwarstraat in Amsterdam binnenkort weer in zijn oude glorie hersteld is. Dat betekent dat er weer voornamelijk uitgaansgelegenheden voor homo's zullen zijn. Burgervader Eberhard van der Laan gaat ter gelegenheid daarvan zelfs iets officieels doen, dus qua gelijkheid zal het allemaal wel in orde zijn. Ik ga niet naar de CGB, maar ik voel me er toch wat ongemakkelijk bij.
x

zondag 17 juli 2011

Fietsen

Een groot deel van mijn aandacht ging gisteren naar de Tour de France. Er werd immers een etappe verreden met een reeks aan vaak lastige beklimmingen en die ook nog eens 'bergop' eindigde. Met andere woorden: een etappe waarin een winnaar 'het verschil' zou kunnen maken. Na afloop was ik teleurgesteld: geen van de 'grote' jongens deed ook maar enige moeite dat verschil ook werkelijk te maken.

Al dat gefiets verhinderde wel dat ik veel kon doen aan de voorbereiding van mijn dagelijks blog. Gelukkig is er op zondag een alternatief voor mijn trouwe lezers, omdat ik dan ook 'Silly Me' van tekst voorzie. Klik hier.
x

zaterdag 16 juli 2011

Hoofdstad

In Het PAROOL las ik: Amsterdam is jarenlang de homohoofdstad van de wereld geweest. Maar het imago van de Nederlandse hoofdstad is niet meer wat het geweest is. (...) En dus krijgt de stad concurrentie. Rio de Janeiro is namelijk vastberaden om de nieuwe homohoofdstad van de wereld te worden. Moet ik nu als geboren en getogen Amsterdammer teleurgesteld zijn?

Zijn ze in Rio de Janeiro nu ineens veel toleranter en homovriendelijker dan in Amsterdam? Nee hoor: De overheid ruikt namelijk geld. Vorig jaar bestond 25 procent van de toeristen die naar Rio kwamen uit homoseksuelen, oftewel: 880.000 mensen. Dat moeten er veel meer worden". (...) 'Iedereen die geld wil verdienen zou er goed aan doen een homo-vestiging te openen. Of dat nou een bar, een discotheek of een restaurant is. Het wordt gegarandeerd een succes', aldus Tufesson. (Tufesson is een modeontwerper die een secretariaat voor 'diversiteit' leidt.)

Als homo's van tijd tot tijd op een bepaalde plek 'onder elkaar' willen zijn, moeten ze dat vooral doen. Maar met emancipatie heeft het niet zoveel te maken. Bij mijn weten moet je heel erg lang zoeken wil je in Amsterdam een bar, discotheek of restaurant vinden waar homo's vanwege hun geaardheid de toegang geweigerd wordt. Het zal best een keer voorkomen dat ze daar, of op weg ernaar toe, een keer een homofoob type tegenkomen, maar ik vrees dat je zulke types ook nog steeds in Rio de Janeiro tegenkomt. Silas Malafia, een prominente evangelist in Rio (...) voorzag zeshonderd reclameborden in en rond de stad met de tekst: 'Ter verdediging van het gezin: God creëerde man en vrouw voor het behoud van het menselijk ras'.

Allerlei aparte gelegenheden creëren waar homo's elkaar kunnen ontmoeten is geen bewijs van tolerantie. Eerder van het tegendeel. Het is gettocultuur. Zo'n veertig jaar geleden waren hier vrouwencafés in zwang. Waarom zouden die verdwenen zijn?
x

vrijdag 15 juli 2011

Col

Als je iets van kaarten weet, zie je dat de afbeelding hieronder een weg weergeeft. Aan het gekronkel kun je zien dat het een weg door bergen betreft. Je denkt nu misschien dat ik een stukje route van de Tour de France weergeef. Gisteren immers reden ze de eerste etappe door 'echte' bergen, met twee cols 'hors categorie'. Dan moet je aardig trappen, want ze komen tot boven de 2100 m.


Maar deze weg maakt geen deel uit van de Tour de France. Hij ligt niet eens in Europa, maar in Colorado, USA. Het is de Trail Ridge Road. Ik heb daar met Boukje gefietst. We reden niet op zo'n lekker licht fietsje van een kilo of zes, maar op een fiets van roestvrij staal van een kilo of twaalf. Geen 21, maar slechts 10 versnellingen. We hadden ook nog wat volle fietstassen aan weerszijden van voor- en achterwiel hangen en nog een tasje aan het stuur.

De rode pijl geeft het hoogste punt van dit stuk weg aan: 3640 m. In welke categorie zou dat nou vallen?
x

donderdag 14 juli 2011

Woonplaats

Iedereen moet weten waar een pedo woont, vindt Jos Aalders, voorzitter van de Partij Rechten Kind (PRK). Dat las ik in Trouw. Uit het programma van de PRK begrijp ik dat bedoeld wordt: veroordeelde pedo's. Als deze wens van de PRK werkelijkheid zou worden, kun je dus op een gegeven moment een brief ontvangen waarin de burgemeester van jouw woonplaats je meedeelt dat met ingang van die en die datum de heer N.N., veroordeeld pedofiel, op dat en dat adres komt te wonen. Je kunt er vergif op innemen dat zich terstond een buurtcomité vormt dat zich met hand en tand tegen de vestiging van de heer N.N. in jouw buurt zal verzetten.

Er schijnen nu al tal van mensen te zijn (onlangs te zien in EénVandaag) die zich bezig houden met de vraag wat te doen als over twee jaar Folkert  van der G. (de moordenaar van Pim Fortuyn) vrijkomt. Hem om zeep helpen schijnt een voor de hand liggende optie te zijn.

Gezien de recente ervaringen met de gebeurtenissen in Alphen aan den Rijn is het misschien wel handig te weten welke mensen in jouw omgeving een wapenvergunning hebben en of zij mentaal behoorlijk stabiel zijn.

Er zijn nogal wat mensen in ons land die een geweldsmisdrijf hebben begaan en hun straf hebben uitgezeten. We hebben ooit besloten dat zij dan weer een plaats in onze maatschappij mogen innemen. Als je reacties op websites, bijvoorbeeld van kranten, leest, zou je de indruk kunnen krijgen dat het vooral de softies en linksen onder ons zijn die dat nog steeds een aanvaardbaar idee vinden. Er is een tijd geweest dat melaatsen speciale kleren droegen en met een klepper hun komst moesten aankondigen als ze op bepaalde tijden hun leprozenkolonie mochten verlaten. Zo'n systeem kunnen we opnieuw invoeren. We kunnen de Markerwaard droogleggen. Degenen die tweederde van hun straftijd hebben uitgezeten, mogen de rest daar in relatieve vrijheid doorbrengen. Bedenk zelf maar meer methoden om onze veiligheid te vergroten. Mijn idee is: iedere Nederlander van 18 jaar en ouder wordt jaarlijks gescreend op de mogelijkheid van gewelddadig gedrag. Preventie in plaats van detentie.
x

woensdag 13 juli 2011

Spelen

Het duurt nog iets meer dan een jaar tot In Londen de Olympische Spelen van 2012 beginnen. Je hoort er de laatste tijd weinig meer over, maar er zijn in Nederland personen en organisaties die niets liever willen dan dat de Spelen van 2028 in Amsterdam worden gehouden. Ik ben daar geen groot voorstander van, maar mocht het toch doorgaan, dan zal ik er weinig last van hebben. In de eerste plaats moet ik maar zien dat ik 89 wordt en als dat werkelijk lukt zie ik me nog niet regelmatig de stad ingaan, waar ik me dan zit te ergeren aan luidruchtige fans van allerlei nationaliteiten, opgefokte veiligheidsmaatregelen en in de war gelopen openbaar vervoer.

Op het BBC London News zie ik vrijwel dagelijks welke gevolgen de Spelen van volgend jaar nu al hebben. Dat begon al met het het bestellen en toewijzen van toegangskaartjes, waarbij van alles mis ging. Veel gelukkigen kregen ook nog eens een dubbele rekening gepresenteerd. Wie pech had kon alleen nog een kaartje krijgen voor het kleiduiven schieten of het Grieks en Romeins worstelen. Door allerlei verkeersmaatregelen zien kleine middenstanders de klanten hun winkeltjes mijden. Mooie stukken groen veranderen in bouwputten. Bedenk daarbij dat Londen een iets grotere oppervlakte heeft dan Amsterdam en stel je ellende even voor, die al ruim vóór 2028 begint.

Een kleine drie weken lang zou Amsterdam eruit kunnen gaan zien als op Koninginnedag. Voor mij is dat een horrorscenario.
x

dinsdag 12 juli 2011

Insecten

Wat moet ik met die wetenschap? Dat vraag ik me zelf wel eens af na het lezen van een krantenartikel. Neem nou die kop in de Volkskrant van gisteren: 133 miljard insecten per maand aangereden. Dat zijn er dus 15.996.000.000.000 per jaar. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van medewerkers van Wageningen University.

Zo'n university (dat is een universiteit) doet zo'n onderzoek niet voor niets. Met de uitslag willen ze iets, neem ik aan. Gaat er binnenkort een brandbrief naar het ministerie van Infrastructuur en Milieu, waarin gevraagd wordt om maatregelen te nemen tegen wat we rustig een massamoord op gigaschaal mogen noemen? Moet de maximumsnelheid teruggebracht worden tot 50 km overal? (Desnoods alleen 's avonds, want dan zijn de meeste insecten op pad.) Weet het Wereldnatuurfonds al welke insectensoorten hierdoor dreigen uit te sterven? Moet Marianne Thieme geen spoeddebat aanvragen? Of moeten we juist blij zijn dat automobiliteit als gunstig bijverschijnsel heeft dat we van veel irriterend gezoem en gesteek verlost worden? De beste mug is een dooie mug, toch? En wie rouwt er om een dode wesp?

Ik heb wat zitten rekenen. Er zijn zo'n 8,7 miljoen auto's in Nederland, die gemiddeld 13.700 km per jaar rijden. Dat betekent dat er per autokilometer 134 insecten gesplasht worden. ('Splashen' is de wetenschappelijk term voor het doodrijden van insecten.)

Ik ben in het geheel niet medeplichtig aan deze massamoord, maar als jij vandaag weer in je auto stapt, sta er dan even bij stil.
x

maandag 11 juli 2011

Commentaar

"Het kan wel, een Zeeuw en een Drent." Wisten jullie dat? Je moet er wel wat voor over hebben om achter die wetenschap te komen. Je moet er niet alleen de Tour de France voor volgen, via de tv, je moet ook luisteren naar het vaak wezenloze commentaar van de commentatoren Herben Dijkstra en Maarten Ducrot.

Ik begrijp best dat het geen sinecure is drie á vier uur aan één stuk door commentaar te leveren bij een wielerwedstrijd, want er gebeurt niet altijd iets opwindends. Het schijnt verboden te zijn langer dan één minuut helemaal niets te zeggen en dus gaan ze dan maar iets zeggen dat met fietsen niets te maken heeft. Gisteren was er juist van alles aan de hand: de ene valpartij en ook de ene uitvaller na de andere, met als klap op de vuurpijl een auto van de Franse tv die domweg Flecha aanrijdt, die daardoor op zijn beurt onze landgenoot Hoogerland de weg af en tegen prikkeldraad aanduwt. Hoogerland had kort  daarvoor de zogenaamde Bolletjestrui heroverd. Leuk voor die jongen, maar waarom moeten die commentatoren dan voortdurend herhalen dat ze in Yerseke, waar Hoogerland woont, de tompoezen met de rode dingetjes erop weer uit de ijskast kunnen halen?

In Studio Sport maakten ze het nog mooier. Alle wielerfans hadden gistermiddag die aanrijding en de valpartij live kunnen zien. In het journaal en Studio Sport wordt dat nog eens herhaald. Dan wordt Hoogerland zelf geïnterviewd. En welke indringende vraag wordt hem gesteld? "Kun je vertellen wat er gebeurde?"

Ik kijk met plezier naar sommige sportgebeurtenissen. Commentaar daarbij kan verhelderend werken. De heren Dijkstra en Ducrot zijn beiden ex-wielrenners, die geacht kunnen worden verstand van zaken te hebben. Maar ik hoef niet voor het zoveelste jaar te horen hoe Ducrot over rotondes denkt. Dat het regent kan ik zelf ook zien. Het tijdsverschil tussen kopgroep en peloton wordt voortdurend in beeld gebracht, maar de commentatoren doen of ik naar de radio zit te luisteren. Kunnen ze bij Studio Sport niet eens bij wijze van experiment een wedstrijd uitzenden zonder enig commentaar?
x

zondag 10 juli 2011

100

Wat is het optimale aantal volksvertegenwoordigers? Onze huidige regering vindt dat het aantal leden van de Tweede Kamer weer kan worden teruggebracht naar dat van vóór 1956: 100. Zij vindt dus dat er nu te veel zijn. Ik heb dat even uitgerekend en dat betekent dat we één Kamerlid hebben op 110.667 inwoners. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden is (relatief) kleiner: 1:694.886; idem de Duitse Bondsdag: 1:137.664. Maar het Britse Lagerhuis is (relatief) groter: 1:90.462. Het valt (mij) moeilijk te beoordelen of het in die landen nu (veel) slechter of beter gaat dan bij ons en al helemaal of dat iets te maken zou hebben met het aantal volksvertegenwoordigers. De Amerikaanse Senaat overigens heeft net zo veel leden als onze Eerste Kamer (100), maar heeft veel meer taken en bevoegdheden en (dus) werk.

Hoe komt de regering op 100? Omdat we het eerder met 100 deden. Maar wie zegt dat het met 75 leden van de Tweede Kamer niet ook prima gaat? Ze moeten zich, wordt wel eens gezegd, niet met allerlei details bezighouden, maar alleen met de hoofdlijnen. Ik denk dat al die hoofdlijnen uiteindelijk toch resulteren in details, voor de burger. Die merkt immers ineens dat hij - ik noem maar wat - niet meer vijftig, maar honderd euro betaalt voor een snelheidsovertreding. Die is niet geïnteresseerd in de grote lijn (de huren gaan omhoog), maar in het detail (met hoeveel procent gaat mijn huur omhoog? Wie beslist daarover en wie controleert de juistheid van de beslissing? Daar hebben we onze volksvertegenwoordiging voor.  Na zeer grondig, wetenschappelijk verantwoord onderzoek komen we misschien tot de conclusie dat we precies 123 Tweede Kamerleden nodig hebben, of 83. Maar daarin zijn Rutte c.s. niet geïnteresseerd. Die willen gewoon nog wat extra bezuinigen. Dat die bezuiniging leidt tot minder pottenkijkers is natuurlijk ook nooit weg.
x

zaterdag 9 juli 2011

Nieuws

Wat is nieuws? Op welke gronden besluit de redactie van het NOS-journaal dat iets vermelding verdient in het journaal van 20.00 uur? Sinds enige tijd kijk ik ook vrijwel dagelijks naar de Britse tegenhanger ervan, het '6 o'clock news' van de BBC. Daarin wordt nu al enkele dagen achtereen aandacht besteed aan een dreigende humanitaire ramp. In de Hoorn van Afrika (Somalië, Ethiopië, Djibouti) heerst de langste droogteperiode van de afgelopen zestig jaar. Miljoenen mensen zijn op de vlucht, op zoek naar voedsel. Zoals altijd zijn het weer de allerjongste die als eerste sterven. In Engeland kun je al geld storten in een fonds. Wachten we hier tot er weer een hartverwarmende marathonuitzending gemaakt kan worden?

Hoeveel geld besteden 'wij' momenteel aan de bevordering van de mensenrechten en de bescherming van de burgers in Libië? Die mensen zullen het wel zwaar hebben, maar ze hebben in ieder geval te eten. Dagelijks voldoende eten lijkt me het meest elementaire recht van mensen. Misschien moeten we onze prioriteiten weer een herzien.
x

vrijdag 8 juli 2011

Vrij

Gisteren heb ik twee blogs geschreven (zie 'Fluitje' hieronder). Dus ik heb mezelf vandaag vrijaf gegeven.
x

donderdag 7 juli 2011

Fluitje

Wat had ik altijd bij me tijdens mijn wandelingen door onherbergzame, weinig bezochte gebieden? Een fluitje, zoals scheidsrechters gebruiken, met zo'n 'erwtje' erin. Het geluid ervan draagt verder dan de menselijke stem en niemand zal denken dat het wel door een of ander beest voortgebracht zal zijn. Wie het hoort gaat in zo'n gebied ernaar op zoek. Zo'n fluitje is ook de redding geworden van Mary-Anne Goossens, de Limburgse die al geruime tijd in Spanje vermist werd. De Spaanse politie had het zoeken al gestaakt. Spaanse wandelaars vonden haar na het horen van het fluitje.

Ik vind het hele verhaal wat onbegrijpelijk, bijna onwaarschijnlijk. Het gebied waarin Mary verbleef wordt omschreven als bergachtig en niet erg toegankelijk. Vanwege dat fluitje dacht ik dat Mary dus enige ervaring had in bergwandelingen. Anders ga je ook niet alleen op stap in zo'n gebied. Ze zal ook niet op stap gegaan zijn zonder ook maar iets etenswaardigs mee te nemen.

Ik heb eens op Google Maps gekeken. Mary werd voor het laatst gezien in Frigiliana en gevonden ergens bij het riviertje Chillar. Hoeveel ten noorden van de A-7 zal ze gezeten hebben? Toch niet veel meer dan 10 km? Ze moet ook dat andere riviertje, de Higuerón, zijn overgestoken en dat kan alleen op ongeveer 100 m van de A-7, of ze is er ergens doorheen gelopen, of ze is eerst in noordelijke richting tot aan de bron van dat riviertje gelopen, maar dat is onwaarschijnlijk, omdat er geen wegen of weggetjes die kant op gaan.

Mary zal toch een kaart bij zich gehad hebben en kon dus ongeveer weten waar ze zat, hoe 'ongeveer' dan ook. Zelfs zonder kaart en zonder op een weg te zijn kon ze weten dat ze alleen maar in zuidelijke richting hoefde te lopen om de A7 en de kust te bereiken. Daar logeerde ze immers. En je hoeft geen ervaren wandelaar te zijn om te weten dat rond twaalf uur de zon in het zuiden staat.

Uit ervaring weet ik dat je in de bergen met een gemiddelde snelheid van 2 á 2,5 km per uur vooruit komt. Je loopt nooit in een rechte lijn, dus per dag kom je, hemelsbreed gezien, zo'n tien á 15 km in de richting van je bestemming.

Je hebt niet veel meer dan een dag nodig om erachter te komen dat je verdwaald bent. Mary vond een riviertje, zodat ze in ieder geval kon drinken. Ze was ook niet in paniek, want dan houd je het niet twee weken in je eentje uit. Zou ze niet bedacht hebben: riviertjes lopen altijd naar beneden en daar is 'beneden' de zee en Nerja, de plaats waar ze logeerde. Ze hoefde dat riviertje maar te volgen en na een dag lopen was ze terug geweest in Nerja.

Waarom is Mary twee weken lang op één plek blijven zitten?

UPDATE (13.51 uur)
De Limburger schrijft dat Mary is gevonden 200 m van de bron van de Chillar, ongeveer 3 km noordwest van Frigiliana, ongeveer 10 km - hemelsbreed - van Nerja.

UPDATE (8-7-2011, 6.44 uur)
Het verhaal wordt steeds onbegrijpelijker. In De Limburger lees ik dat de zoon vertelt, dat ze aanvankelijk het riviertje de Higuerón volgde. Dan zou ze Frigiliana bereikt hebben, waar ze voor het laatst gezien werd. Maar door een verkeerde afslag kwam ze bij de Chillar terecht. Ze is dus niet in Frigiliana geweest. De Limburger toont ook een foto van Mary bij dat riviertje. Voor haar ligt een rugzak. Wat heeft er in die rugzak gezeten, behalve het fluitje en een spiegeltje waarmee ze signalen heeft gegeven? Regenkleding? Er wordt nergens beschreven dat ze daar 's nachts onder lag, of dat ze die aan had. Na veertien dagen wat gras eten was ze lichamelijk nauwelijks verzwakt.
 x

Beloofd

Eigenlijk zou ik er helemaal geen aandacht aan moeten besteden, maar ik kan het niet laten. Ik ga het weer eens hebben over Johan Cruijff, die door Het PAROOL de clubicoon van Ajax wordt genoemd. Het was Cruijff eindelijk gelukt een positie van enige importantie bij Ajax te verwerven - lid van de Raad van Commissarissen - en enkele oud-Ajacieden, zoals Dennis Bergkamp en Wim Jonk, een functie bij de club te bezorgen. Nu wilde hij een andere voormalig voetballer - Tscheu La Ling - tot algemeen directeur benoemen.

Vreemd genoeg denkt de meerderheid van de Raad van Commissarissen niet dat Cruijff ongeveer dezelfde positie inneemt als God, dus ook niet dat hij onfeilbaar is. Sterker nog: zij zijn het niet eens met de aanstelling van La Ling, meldt NUsport. De leden schilderen de oud-Ajacied na verschillende gesprekken af als 'te licht en niet betrouwbaar.'

Omdat Ajax een Nederlandse club is, denk ik dat ze daar ook het regeltje 'meeste stemmen gelden' hanteren. Dat schijnt echter te veel gevraagd te zijn van Cruijff. Johan Cruijff is verbolgen over de manier waarop er bij Ajax met zijn aanbevelingen wordt omgegaan. Volgens het clubicoon van de Ajacieden wordt zijn benoeming van Tscheu La Ling, als algemeen directeur van de club, niet serieus genomen. Cruijff, die begin juni toetrad tot de Raad van Commissarissen van de Amsterdammers, dreigt nu al met opstappen. Zou ik  ook lid van de Raad van Commissarissen zijn, dan zou ik tegen Cruijff zeggen: "Beloofd is beloofd."
x

woensdag 6 juli 2011

Auditie

Wanneer je op een redelijk mooie dag op een terrasje zit op  een druk punt in Amsterdam, is er een aardige kans dat je getrakteerd wordt op geluid dat wordt voortgebracht door iemand die dat geluid ontlokt aan een muziekinstrument. Ik noem het hier 'geluid', omdat het meestal vrij weinig met muziek te maken heeft. Als het al op muziek lijkt, is het meestal van kwaliteit gespeend. Wanneer zo iemand dan ook nog rondgaat om een bijdrage in zijn levensonderhoud te verzamelen, doe ik daaraan niet mee. Waarom zou ik betalen voor iets waarom ik niet gevraagd heb en dat mij alleen maar irriteert?

Nu leven wij in een tijd van bezuinigingen en het verminderen van ambtenaren. Wat heeft dat met slechte straatmuziek te maken? Dit las ik in Het PAROOL: Het CDA in Amsterdam wil een diploma voor straatmuzikanten invoeren. Muzikanten moeten eerst auditie doen voor ze de straat op mogen vindt Marijke Shahsavari namens de politieke partij in Amsterdam. Pas wanneer ze slagen mogen zij in de stad spelen.

Er moeten dus ambtenaren aangesteld worden die naar kandidaat-straatmuzikanten luisteren. Over hun oordeel moeten zij een rapport schrijven, met een aanbeveling. Het lijkt me niet meer dan logisch dat bij een afwijzende beslissing de kandidaat daartegen in beroep kan gaan bij de bestuursrechter. Ik weet ook wel dat het geen miljoenen zal gaan kosten, maar het toont voor de zoveelste keer aan, dat het altijd politici zijn die ervoor zorgen dat de overheid geld gaat uitgeven en meestal te veel. Als gewoon burger heb ik tenminste nooit gedacht: de gemeente zou iets moeten doen aan het tegengaan van al die zich muzikant noemende personen. Het zijn trouwens meestal buitenlanders. Zou dat er iets mee te maken hebben?
x

dinsdag 5 juli 2011

Specialiseren

"De Nederlandse supermarkten zullen vanaf volgend jaar niet meer alle producten verkopen. Zij gaan zich alle specialiseren. Klanten moeten daardoor mogelijk voor een product naar een supermarkt buiten hun regio."

Maak je niet ongerust. Ze zijn echt niet gek geworden bij AH, Jumbo, Plus, Super de Boer en C1000. De tekst in de Volkskrant luidde zo: De Nederlandse ziekenhuizen zullen vanaf volgend jaar niet meer alle behandelingen verrichten. Zij gaan zich alle specialiseren. Patiënten moeten daardoor mogelijk voor behandeling naar een ziekenhuis buiten hun regio. Edith Schipper, de minister van Volksgezondheid heeft daarover een akkoord gesloten met de ziekenhuizen en de zorgverzekeraars. In de grote stad Amsterdam zal ik daar niet zo veel van merken: als het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis het niet doet, kan ik waarschijnlijk wel terecht in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis. Ik zal een kwartiertje langer in de tram zitten, maar dat lijkt me te doen. Dat wordt andere koek als jouw regio maar één ziekenhuis heeft.

Zorgverzekeraars gaan 'selectief inkopen'. Dat betekent dat zij niet meer met elk ziekenhuis contracten sluiten voor alle behandelingen. Patiënten moeten dan mogelijk reizen naar het ziekenhuis waarmee hun verzekeraar een contract heeft. Als ze toch naar een ander ziekenhuis willen, moeten ze een deel van de rekening zelf betalen. De bedoeling is dat de kosten van de ziekenhuiszorg en dus de door jou betaalde premie minder snel stijgt. Nu is het wel zo dat niet alleen patiënten reizen, maar ook partners, ouders of kinderen van de patiënt die zoveel mogelijk op bezoek willen komen. Dat zorgt voor meer reiskosten. Misschien zijn er wel mensen die niet zo veel verdienen dat ze twee keer per dag op bezoek kunnen gaan, misschien niet eens elke dag. Dan regelen ze maar dat iemand anders gaat en hun vertelt hoe het met de patiënt gaat. "Ja, maar", vinden Edith en de ziekenhuizen en de verzekeraars, "na de operatie ga je weer naar het het ziekenhuis bij jou in de buurt." Dat levert weer een hoop extra ambulanceritten  op. Daardoor wordt het ambulancevervoer een stuk duurder. Dan moet jij dus de helft gaan betalen. Of zo. Het kan ook zijn dat er iets mis gaat bij de overdracht van de dossiers. Dan gaan ze weer een nieuw protocol bedenken. Dan zit weer een stel artsen te vergaderen in plaats van behandelen.

Ik zocht nog wat door en kwam op de website van RTV Noord een aardige uitspraak van iets meer dan een haar geleden tegen van zorgverzekeraar Menzis: "Uitgangspunt moet zijn dat de zorg dichtbij de patiënten gegeven wordt, aldus een woordvoerder van de verzekeraar. Uitgangspunt, vind ik, hoort te zijn dat ik de best mogelijke zorg krijg. Nu is de facto het uitgangspunt, dat ik de goedkoopst mogelijke zorg krijg. Als dat geregeld is, wordt erbij bedacht waarom dat ook nog eens de beste zorg is.

"Gezondheid is ons grootste goed." Dat heb ik wel eens ergens gelezen of gehoord. Jammer dat het veel geld kost.
x

maandag 4 juli 2011

Reservaat

Stel je even voor dat je met andere oorspronkelijk Nederlanders woont in het reservaat Twente, waar je in je onderhoud voorziet met veeteelt, zoals je voorouders al deden. De van oorsprong Aziatische meerderheid van de bevolking, die zich hier al in de zestiende eeuw vestigde, mag niet in het reservaat wonen en werken, maar doet dat toch en maakt rijstvelden van de weilanden. Jij mag daar voor een hongerloontje werken. Het is niet aan te bevelen je daartegen te verzetten, want de kans is groot dat je dan domweg wordt vermoord. De regering in Den Haag betreurt dit, maar zegt er weinig aan te kunnen doen.

Moeilijk voorstelbaar, hè? Op onze eigen tv was gisteravond te zien dat zo'n situatie dagelijkse praktijk is in de reservaten waarin de oorspronkelijke bewoners van Brazilië, de Indianen, wonen.  Hun oerwoud wordt tegen alle regels in gekapt om er producten te verbouwen die eraan bijdragen dat Brazilië tot de snelst groeiende economieën van de wereld behoort. Het is de grootste exporteur van soja dat wij ons vee voeren, waarvan wij onze nephamburgers maken en dat ook nog eens een gezonde melk oplevert. "Alpro soya: voor een perfecte start van je dag!"
x

zondag 3 juli 2011

Zelfdovend

In grote lijnen ben ik vóór de EU. Ik ben zeker geen Euroscepticus. Maar ook ik denk wel eens: jongens en meisjes, zijn er nu echt geen belangrijker zaken om je mee bezig te houden? Werkgelegenheid lijkt me een goed onderwerp. Bestrijding van homofobie kan ook geen kwaad.

In Het PAROOL lees ik dat 'Europa' heeft bepaald dat vanaf 18 november 2011 in de gehele EU nog uitsluitend zelfdovende sigaretten mogen worden verkocht. De zelfdovende sigaret moet de brandveiligheid vergroten. Door een soort brandgang in het papier van de sigaret, gaat die sneller uit als er niet meer aan getrokken wordt. Ik verwacht bij zo'n artikel gegevens over het totale aantal doden en gewonden en de totale materiële schade die jaarlijks binnen de de EU veroorzaakt worden door:
- niet goed gedoofde sigaretten;
- uit de hand van slapende rokers gevallen sigaretten;
- het aantal bosbranden dat voorkomen is door zelfdovende sigaretten.
Maar niets van dat alles.

En weer hebben ze niet de moeite genomen een ervaren roker (mij voorbeeld) te vragen naar zijn ideeën. Wat ik ze aangeraden had? Verbied sigaretten helemaal en sta alleen nog het roken toe van shaggies gerold met zogenaamd rijstpapier. Ik weet al zo'n vijftig jaar dat die shaggies binnen de kortste keren doven. Daar hoeft helemaal niets nieuws voor bedacht en geproduceerd te worden. Dat doet de gewone rode RIZLA+ al, zoals ik uit zeer ruime ervaring weet. (Riz=Frans voor rijst.) "Mascotte brandt beter", dus die moet je zeker niet gebruiken.
x

zaterdag 2 juli 2011

Meelezen

Ben jij ook zo blij met je smartphone? Kun je ook overal en altijd internetten, mailen, chatten en skypen? Nou, die grote providers - KPN, Tele2, T-Mobile en Vodafone - die het je allemaal zelf aanbieden, zijn er helemaal niet blij mee. Trouw schrijft: De telecombedrijven zien hun inkomsten dalen omdat mensen op hun smartphones minder bellen en sms'en. Even los van de vraag wat je moet verstaan onder redelijke inkomsten van een telecombedrijf: als zo'n bedrijf vindt dat de inkomsten te laag zijn, moet het de tarieven verhogen. Dat doet de eerste de beste loodgieter ook.

De telecombedrijven volgen niet een normale zakelijke procedure, ze gebruiken daarvoor de omstreden techniek deep packet inspection (dpi). Ze leggen zo'n beetje alles vast, wat jij met dat handige mobieltje doet. Ik principe kunnen ze al je mailtjes lezen en foto's bekijken. Telecomwaakhond Opta stelt dat de bedrijven meer gegevens van klanten opslaan dan nodig voor de bedrijfsvoering. Vodafone gaat wel erg ver. Als klanten via hun mobiele telefoon proberen te bellen via internet, buiten het abonnement om, grijpt Vodafone in door de verbinding te vertragen.

Onlangs heeft de Tweede Kamer bepaald dat het aanbieders niet meer is toegestaan om te bepalen wat hun klanten wel en niet mogen op het internet.
Diezelfde Tweede Kamer heeft er overigens ooit wel mee ingestemd dat de telecombedrijven van alles moesten vastleggen en bewaren, omdat dat zo handig is voor justitie. Als ik het bij PostNL voor het zeggen had, zou ik een een reclamecampagne starten.


Heeft u er ook zo'n hekel aan dat uw internetprovider al uw e-mail kan lezen en foto's kan bekijken? En dat de overheid ook mee mag kijken?


Verstuur het PER POST!

Wij kennen nog steeds het

BRIEFGEHEIM!
x

vrijdag 1 juli 2011

Onderzoek

Ik Het PAROOL van gisteren las ik een wel zeer opvallende mededeling: Het weer is een storende factor voor het fietsgenot. Dat is bekend geworden door een onderzoek dat 'Gazelle' heeft laten doen. Zo hebben ze ook uitgevonden dat voor korte ritten veel mensen de fiets in plaats van de auto nemen. En waarom? Omdat dat goed is voor het milieu en voor de eigen gezondheid. Wis jij dat? Waarom staat dat nu pas in de krant? Daar zou toch veel meer ruchtbaarheid aan moeten worden gegeven? Het PAROOL is immers maar een regionale krant. Daar moet Postbus 51 of SIRE een indringend spotje van maken, toch?

Weet je wat nogal wat ongenoegen oplevert bij fietsen? (A)uto's die geen voorrang verlenen, gevolgd door auto's die afsnijden. Toen ik nog dagelijks fietste had ik graag een keer de hele A10 op de fiets willen 'doen', tijdens de spits. Zijn fietsers de laatste tijd zo pietluttig geworden?

Kennelijk heeft 'Gazelle' ruim 120% van de Nederlandse bevolking onderzocht want 66% van de Nederlanders gebruikt het fietsen om z'n hoofd leeg te maken. Zo'n 60% gebruikt de tijd op de fiets juist om diep na te denken. Ik bedoel: je kunt mij veel wijs maken, maar niet dat je hoofd leeg raakt door diep na te denken.

En geloof het of niet: uit het onderzoek is ook gebleken dat veel fietsers een lekke band of een niet-werkende versnelling niet leuk vinden.

Het onderzoek deed me denken aan een uitspraak die ik lang geleden (ruim vóór de invoering van het homohuwelijk) eens gelezen heb: iemand was er na gedegen statistisch onderzoek achter gekomen dat exact de helft van alle mensen die in het huwelijk traden vrouw was.
x