vrijdag 22 september 2017

15

Het kabinet Rutte III is er nog niet eens, maar heeft wel al een besluit genomen: het eigen risico gaat niet omhoog naar € 400,00, maar blijft € 385,00. Dat wil dus zeggen dat zij die volgend jaar onvermijdbare zorg zullen 'genieten' (ik bijvoorbeeld), € 15,00 minder kwijt zullen zijn. Hoewel, de zorgpremie schijnt, volgens Zorgwijzer.nl met ten minste € 5,00 per maand (= € 60,00 per jaar) te stijgen.

Ik heb het idee, dat betalers van het eigen risico een minderheid zijn, vergeleken met het aantal mensen dat nog geen eigen risico hoeft te betalen. Dus om de minderheid € 15,00 te besparen, zijn we allemaal sowieso datzelfde bedrag kwijt aan een verhoogde premie.

Ik weet echt wel dat de zorg veel geld kost en steeds meer gaat kosten. Ik werk daar zelf behoorlijk aan mee. Ik weet ook dat het voor de mensen in de lagere inkomensgroepen steeds moeilijker wordt de premie en het eventuele eigen risico op te brengen. Dat ligt aan de fundamentele fout die gemaakt is bij de invoering van het huidige verzekeringsstelsel. Het oude ziekenfonds kende een procentuele premie, waardoor de premie hoger werd naarmate het inkomen hoger werd. Ja, vervelend als je toevallig bij de meest verdienenden behoorde. Maar het bleef wel redelijk betaalbaar voor de minst verdienenden en er hoefde geen systeem van (zorg)toeslagen bedacht te worden.

En wat is er tegen een beetje solidariteit? Het gaat ons toch weer goed. Nou ja, de meesten van ons.