zondag 1 juli 2012

Fusie

Al meer dan dertig jaar geleden besloten de grot protestantse en katholieke politieke partijen samen te gaan in het CDA. Bij de omroep zijn ze nu ook zo ver: KRO en NCRV willen per 1 januari 2014 fuseren. De Volkskrant is al geruime tijd geen katholiek dagblad meer, dus een fusie met Trouw zit er niet in, maar op zakelijk gebied werken ze allang samen binnen de Perscombinatie.

In mijn jeugd was het nog zeer gebruikelijk om als protestant je dagelijkse boodschappen bij protestantse middenstanders te doen. Een huwelijkspartner zocht je binnen je eigen kerkgenootschap. We zijn nog steeds niet af van alle uitingen van die verzuiling. Een katholieke Vakbond hebben we niet meer, maar nog wel een protestantse. We hebben nog een gereformeerde universiteit in Amsterdam en een katholieke in Nijmegen. We hebben nog steeds katholieke en protestantse scholen.

Het zal nog wel een tijdje duren voordat alle zich christelijk noemende kerken tot een fusie besluiten en als dat al gebeurt zullen allerlei splintergroepjes blijven vasthouden aan hun eigen identiteit en waarheid. Het Reformatorisch Dagblad, de EO, de SGP en de ChristenUnie peinzen er ook nog niet over hun zelfstandigheid op te geven. En laten we eerlijk zijn: een fusie tussen PvdA, GroenLinks en de SP zit er ook nog niet in.
x