dinsdag 16 augustus 2016

UNIEK

René de Reuver, scriba (dat is protestants voor secretaris) van de Protestantse Kerk in Nederland, schrijft een artikel in Trouw onder de kop: 'Ik ben bang dat onze samenleving het grote verhaal niet meer kent'. In dat artikel lees ik o.a.: Dat vind ik een van de mooie dingen van het christelijk geloof: dat je je niet groter voor hoeft te doen dan je bent.

In 2013 zei 42% van de Nederlandse bevolking tot het christelijk geloof te behoren (bron: CBS). Dat is sindsdien vast niet toegenomen. Wil De Reuver nou in feite beweren dat meer dan de helft van de bevolking zich wel groter voordoet dan ze is?

Wat verder schrijft De Reuver: In de kerk geldt niet de bloedband, maar de band van het water van de doop. Dat vind ik uniek. Ik ga in de kerk ook om met mensen waar ik zelf nooit voor zou kiezen. Waar heb je dat nog? Wat dacht je van de vakbond, de voetbalclub, 40.000 andere deelnemers aan de Vierdaagse van Nijmegen? Waar haalt zo'n dominee nou het idee vandaan dat het lid zijn van een religieuze club (kerk genaamd) hem zo uniek maakt? Al meer dan vijftig jaar maak ik geen deel meer uit van zo'n religieuze club, maar ik ging en ga nog steeds regelmatig om met mensen voor wie ik uit mezelf nooit zou kiezen.De Reuver zou het echt een gemis vinden als deze christelijke manier van denken er niet meer zou zijn. Ik zou willen zeggen: Beste René, die manier van denken is allang achterhaald.