dinsdag 31 maart 2015

MEER

Morgen wordt het Europese melkquotum afgeschaft. Dan mogen (ook) de (Nederlandse) boeren weer zoveel melk produceren als ze willen. En natuurlijk willen die 'meer, meer, meer' produceren. Dat leidt weer, las ik in Trouw, tot politieke problemen: De VVD vindt dat melkveebedrijven die willen uitbreiden, zo min mogelijk geremd moeten worden. De PvdA wil juist dat boeren die nieuwe koeien aanschaffen, worden verplicht extra grond aan te kopen om te voorkomen dat de dieren hun stal niet meer uitkomen.

Over de boeren, de koeien, de melkproductie en de (milieu)gevolgen daarvan gaat staatssecretaris Sharon Dijksma en die heeft nu een compromis bedacht: Afgelopen donderdag was er topoverleg met de coalitie, de sector en maatschappelijke organisaties over de melkveewet. Een dag later ging de ministerraad akkoord met het voorstel van Dijksma, dat vandaag (gisteren dus) openbaar wordt.

De inhoud van het bereikte compromis laat ik hier buiten beschouwing, omdat ik het nogal ingewikkeld vind. (Het gaat o.a. over "grondloze groei". Daar wíl ik niet eens over nadenken.)

Wat ik me afvraag is: waarom moeten de boeren ineens meer gaan produceren? Ik gun iedereen de mogelijkheid om zijn/haar inkomen te vergroten, maar hebben al die boeren tot nu toe dan te weinig verdiend? Waarom hebben ze dan geen meer lucratieve werkkring gezocht? We krijgen nu niet alleen meer koeien, maar ook meer stallen, meer mest. En waar komen al die nieuwe weides ineens vandaan. Gaan we daar 'natuur' voor opofferen?

Kan de Rabobank (die is er toch vooral voor boeren?) niet een nieuw tv-programma gaan sponsoren: Boer zoekt geld?