zaterdag 12 december 2009

Verbaasd

Van auto's en belastingen weet ik maar weinig. Nog minder weet ik dus van belastingen die met auto's en autogebruik te maken hebben. Ik wist wel dat als je de auto van de zaak ook privé gebruikt, je dan een bepaald bedrag bij je inkomen moet tellen. Sinds gisteren weet ik dat je maximaal 500 km per jaar privé in die auto mag rijden zonder dat dit financiële consequenties heeft. Natuurlijk weet ik ook dat vrijwel iedere autobezitter/gebruiker vindt dat zhij veel te veel belasting over dat bezit/gebruik moet betalen. In dit verband wordt de term 'melkkoe' nogal eens gebruikt.

Gisteren las ik dus in Trouw dat er twee miljoen mensen in een auto van de zaak rijden. 250.000 van hen verklaren dat zij niet meer dan 500 km privé in die auto gereden hebben. Op basis van steekproeven en controles stelt de fiscus vrijdag dat zeker 40.000 bestuurders ten onrechte hebben gemeld dat ze hun auto van de zaak niet meer dan 500 kilometer per jaar privé gebruiken. (Onderstreping toegevoegd; ik neem aan dat er nog wel een paar meer zijn.) Er wordt van alles bedacht om het privégebruik te verdonkeremanen. Er worden kilometertellers teruggedraaid. Kentekenplaten van de eigen auto worden op de auto van de zaak geschroefd. Processen-verbaal over diefstal van kentekenplaten worden vervalst. ("Iemand anders heeft met mijn kentekenplaten gereden.")

Staatssecretaris Jan Kees de Jager (Financiën) is verbaasd dat mensen zich in de meest onmogelijke bochten wringen. In welke wereld leeft Jan Kees eigenlijk? Had hij voordat hij staatssecretaris werd nog nooit van belastingfraude gehoord? Hij moet toch weten dat we hier te maken hebben met belastingfraudeurs die in kringen van 'de grote jongens' als kleine scharrelaartjes beschouwd worden. Hoeveel loopt de belasting op dit terrein mis? Ik heb geen idee, maar zeg 1000 euro per ontduiker. Dat wordt dus 250.000.000. Dat is geen klein bier, maar wat lopen we nog meer is? "Nederlandse multinationals betalen namelijk weinig tot geen vennootschapsbelasting. Geschat wordt dat de Nederlandse overheid hierdoor ongeveer 16 miljard misloopt. De vennootschapsbelasting in Nederland bedraagt 25,5%, maar in werkelijkheid betalen multinationals vaak maar 6 tot 7%." Dat las ik op www.belasting-weetjes.nl. Die multinationals frauderen niet, die maken gewoon handig gebruik van de regeltjes die de voorgangers van Jan Kees bedacht hebben. Jan Kees kan de Tweede Kamer voorstellen die regeltjes te veranderen. Dan kan hij een paar mensen extra aantstellen om die privékilometers nog beter te controleren.
x