woensdag 24 april 2013

Vergadering

Gisteravond heb ik voor het eerst een 'Bewonersvergadering' bijgewoond, een vergadering dus waaraan alle bewoners van het flatgebouw waarin ik woon, zouden kunnen deelnemen. Er was slechts een kleine minderheid en deze keer hadden de thuisblijvers helemaal helemaal gelijk. Zoals ik al verwacht had ging het over zaken, die vrijwel elk jaar op de agenda terugkeren, waarna opnieuw vastgesteld wordt, dat er te weinig aan gedaan wordt. Vervolgens komen eer punten aan de orde, waaraan noch de verhuurder (de Woningcorporatie). noch de Bewonerscommissie iets kunnen doen, omdat daar de gemeente of het Waterschap over gaat.

Beroepshalve en in mijn vrije tijd (in diverse bestuursfuncties) heb ik heel vergaderingen meegemaakt. Ik weet dus uit ervaring dat veel mensen denken dat, als ze een vergadering bijwonen, ze ook per se iets moeten zeggen, ook al hebben ze niets (nieuws) te melden. Het is vaak ook een gelegenheid om frustraties te uiten, ook al kan er in  die vergadering niets aan gedaan worden. Volgend jaar blijf ik lekker thuis.
x