donderdag 12 oktober 2017

INKORTEN

Het zal niet iedere bezoeker van Den Haag die, misschien wel na een bezoek aan de Tweede Kamer, over de Hofweg wandelt, opvallen dat daar een nogal lange bank staat.


Het zal nog minder opvallen dat op die bank de volgende tekst staat: "Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan." Heel goed, dat is inderdaad de tekst van artikel 1 van onze Grondwet.

Het zou zomaar kunnen dat over een paar jaar de bank te kort is. Het nieuwe kabinet heeft immers besloten artikel 1 te wijzigen. Als discriminatiegronden zullen "seksuele gerichtheid en een beperking" worden toegevoegd. Ik neem aan dat in Tweede en Eerste Kamer wel meerderheden te vinden zullen zijn voor zo'n Grondwetswijziging. Ik ben daar niet zo voor. Ik zou artikel 1 liever inkorten tot: 'Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie op welke grond dan ook is niet toegestaan.'

Expliciete vermelding van een aantal discriminatiegronden zou sommigen de indruk kunnen geven dat discriminatie op andere gronden wel mag; "op welke grond dan ook" wordt dan gemakshalve even vergeten. Als we toch aan het wijzigen slaan, zou 50 Plus met het voorstel kunnen komen 'leeftijd' toe te voegen. DENK zou kunnen komen met 'nationale herkomst'. En voor je het weet wil dierenbeschermer Dion Graus van de PVV 'ander dan menselijk DNA' toegevoegd zien.

In mijn korte versie wordt alle discriminatie verboden en is verlenging van die bank niet nodig.