vrijdag 3 februari 2012

Bestuur

Het komt, geloof ik, steeds vaker voor dat woningbouwcorporaties hun woningen verkopen. Nu ik ook weer huurder ben, kreeg ik gisteren een nieuwsbrief in de bus van een overkoepelende organisaties van bewonersorganisaties, clubjes waarin huurders van een corporatie verenigd zijn. Het complex waarin ik woon heeft ook zo'n bewonerscommissie. Wat gebeurt nu als in dat complex een appartement aan een particulier verkocht wordt? Dan moet er een Vereniging van Eigenaren (VVE) opgericht worden, bestaande uit die particulier en de corporatie. Die VVE is verantwoordelijk voor alle gemeenschappelijke (onderhouds)kosten van het complex.

Wat gebeurt er nu in de praktijk? Stel dat de lift niet meer goed werkt. Vernieuwen kost een hoop geld en de corporatie heeft geen zin dat er aan uit te geven. Nadat ik weer eens met een volle boodschappentas de trappen opgeklommen ben, bel ik boos naar de corporatie.
- Wanneer wordt er nu eens wat aan die lift gedaan? Daar betaal ik toch voor?
- Daar gaan wij niet over. Dat soort dingen regelt de VVE.
Formeel hebben ze nog gelijk ook. Een beetje VVE immers vraagt van haar leden een maandelijkse bijdrage waarmee een 'potje' wordt gevormd, waaruit allerlei gemeenschappelijke kosten gefinancierd worden. De corporaties blijken nu zich achter die VVE te verschuilen als ze iets niet willen doen.

De VVE heeft een bestuur dat door de leden gekozen wordt. Per appartement kan er één stem uitgebracht worden. In de praktijk betekent dat, dat de corporatie - die de meeste appartementen, dus: stemmen, heeft - bepaalt hoe dat bestuur wordt samengesteld en welk beleid er gevoerd wordt. Je mag ook verwachten dat het bedrag dat ik en de andere huurders maandelijks bovenop onze huurpenningen betalen, in dat 'potje' gaat. Uiteraard had de corporatie al zo'n 'potje' voor het complex, dat zal dus meegegaan zijn naar de VVE.

Wat ontbreekt er nou nog in de hele bestuursconstructie? De wijze waarop de huurders betrokken worden bij de samenstelling van het bestuur van de VVE en de bepaling van het beleid. Het maakt mij niet uit of ik me voor een reparatie nou tot de VVE of tot de corporatie moet wenden, als het maar geregeld wordt. En als de VVE het niet regelt, wil ik wel de bestuursleden een schop onder hun kont kunnen geven en ze kunnen vervangen door personen die wel doen waarvoor ze benoemd zijn.
x