woensdag 22 mei 2019

CONTEXT

Thierry Baudet was de afgelopen dagen nogal in het nieuws vanwege uitspraken over abortus, euthanasie en de positie van de vrouw. Volgens Thierry was al die ophef overdreven en werden teksten uit hun verband gerukt en bekeken. Ik had even niets anders te doen en heb de context maar eens opgezocht. Dat is een essay van Thierry's hand over het werk van de Franse schrijver Michel Houellebecq in het on line tijdschrift American Affairs, onder de titel

Houellebecqs Unfinished Critique of Liberal Modernity


Liberalism and socialism differ when it comes to the most effective way to achieve that objective, but they do not differ in the objective itself. They are both liberation movements; they both want the complete emancipation of the indi­vidual. (Cursivering in origineel.)

And both base their vision of society on the (unfounded but supposedly "self-evident" principle that every individual enjoys certain “inalienable rights,” which by definition eclipse all other claims, and to which all other ties, loyalties, and connections must ultimately be subordinated. Over time, all such institutions that the individual requires to fully actualize a meaningful existence—such as a family and a connection to generations past and future, a nation, a tradition, perhaps a church—will weaken and eventually disappear.Today, even new life (in the womb) may be extinguished to avoid disturbing the individual's freedom. In the Netherlands (where I live), suicide is facilitated to ensure that here, too, no constraints—such as the duty to care for your parents—are placed on the indi­vidual. (Cursivering in origineel.) De termen "self-evident" en "inalienable rights" komen uit de Onafhankelijkheidsverklaring van de VS.

Uit de context wordt niet duidelijk dat wat Thierry hier zegt over euthanasie (die moet voorkomen dat onze vrijheid beperkt wordt door de plicht om onze ouders te verzorgen) en abortus (nieuw leven in de baarmoeder mag vernietigd worden om beperking van de individuele vrijheid te voorkomen) niet zijn mening is, maar een weergave van de mening van Houellebecq over deze onderwerpen. Thierry wijst erop dat in het verkiezingsprogramma van Forum voor Democratie de huidige praktijk van euthanasie en abortus ondersteund wordt. Na enig googelen kwam ik bij het CONCEPT VERKIEZINGS PROGRAMMA 2017-2021. Euthanasie en abortus worden daarin niet eens genoemd. Zou het kunnen dat Thierry werkelijk deze mening is toegedaan en dat hij dacht dat zijn artikel toch nier door Nederlanders gelezen zou worden. Wat hij in zijn artikel schrijft komt aardig overeen met wat in brede conservatieve kringen in Amerika gedacht wordt. In het Mission Statement van American Affairs las ik overigens: Trust in government is at historic lows. Crime and drug abuse are increasing, while families and communities are disintegrating. Thierry zou het ook zo gezegd kunnen hebben.

If you allow yourself a brief moment to view the world from Houellebecq's perspective, his philosophy is validated all around us. Consider the emancipation of women and the feminist ideology that underpins it (a favorite topic in Houellebecq's work). The "liber­ated" status of women is usually celebrated as one of the great triumphs of late-liberal society. Today women, from an early age, are encouraged to pursue a career and be financially independent. They are expected to reject  the traditional role of supporting a husband and strive instead for an "equal" relationship in which "gender roles" are interchangeable.
Oftewel, als je voor een ogenblik de wereld beziet vanuit Houellebecqs perspectief, dan wordt zijn filosofie overal om ons heen bevestigd. Daar kan ik alleen maar uit opmaken dat Thierry vindt dat je van vrouwen mag verwachten dat ze hun traditionele rol (ondersteuning van de mannelijke echtgenoot) blijven spelen. Dus niks gelijkwaardige relaties, waarin de rollen van de geslachten uitwisselbaar zijn. De huisman als lulletje rozenwater.

Work and children then often limit the time available for the maintenance of a committed relationship, and rare are the lovers that both work full hours, rear children, and invest sufficiently in each other for the marriage to remain healthy over time. (Cursivering in origineel.) Wil je een toegewijde relatie in stand houden, dan wordt dat gehinderd door werk en kinderen. Dus niet allebei full time werken. Wie meer thuis moet blijven om de echtgenoot te ondersteunen heeft Thierry al eerder verteld. Hoe stelt hij zich dat eigenlijk voor bij een homohuwelijk? Die mogen dat zelf uitmaken, vermoed ik. Waarom mogen heterostellen dat dan niet?

Lang verhaal kort: Thierry heeft wel degelijk enkele zeer stomme opmerkingen gemaakt, die terecht bekritiseerd werden.