dinsdag 18 januari 2011

Geschokt

Ambtenaren, van hoog tot laag, hebben net als iedere andere burger hun persoonlijke politieke voorkeuren. Je kan dus als ambtenaar in de situatie verkeren dat je sympathiseert met, of zelfs lid bent van een oppositiepartij en dus werkt voor een minister en coalitie waarmee je het wel eens flink oneens zou kunnen zijn. In ons land is dat een normale en allerwegen geaccepteerde situatie. Ambtenaren worden geacht loyaal te zijn aan 'hun' bewindspersoon en zijn dat in het algemeen ook. Wil je dat niet of kun je dat niet, dan moet je geen ambtenaar worden. In de VS is het zeer gebruikelijk dat er bij het aantreden van een nieuwe president hele kuddes (hoge) ambtenaren per ommegaande vervangen worden door personen die op dezelfde politieke lijn zitten als de nieuwe president.

Ambtenaren zijn ook maar mensen. Ze komen wel eens in de verleiding hun eigen opvattingen 'door te drukken' en geven ook wel eens aan die verleiding toe. Zo las ik in de Volkskrant dat WikiLeaks heeft onthuld dat hoge Nederlandse ambtenaren hebben samengespannen met een buitenlandse mogendheid om toenmalig vicepremier Wouter Bos onder druk te zetten in de discussie binnen het kabinet over Uruzgan. (...) Een van de rapportages door de Amerikaanse ambassade in Den Haag doet verslag van een gesprek tussen Pieter de Gooijer, directeur-generaal politieke zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken, en de Amerikaanse ambassadeur bij de NAVO, Ivo daalder.
De Gooijer dringt er bij Daalder op aan dat die de Amerikaanse minister van Financiën Geithner inschakelt. Die moet Bos er van doordringen dat Nederland zijn deelname aan de belangrijke G20 dankt aan de inspanningen in Afghanistan. Als Bos blijft dwarsliggen, dan verliest Nederland die prestigieuze positie, moet Geithner Bos voorhouden.


Je voelt hem al aankomen: De PvdA heeft geschokt gereageerd. Dat mag je verwachten. Maar let op: ze hebben geschokt gereageerd. Zijn ze bij de PvdA nou echt geschokt? Dat maak je mij niet wijs. Er zijn momenteel vast aardig wat hoge ambtenaren van PvdA-huize die als het hun uitkomt precies hetzelfde trucje zullen uithalen, met medeweten van hun politieke vrienden in de Tweede Kamer. Het hoort niet. Het is niet comme il faut. Maar zo werkt het nu eenmaal.

Intussen mis ik de opmerking in kranten en andere media dat Julian Assange niet alleen een journalistieke, maar ook een politiek gemotiveerde rol speelt. De berichten over de Amerikaanse bemoeienissen met de Nederlandse Uruzganpolitiek zijn, zoals algemeen wordt aangenomen, zeer bewust naar buiten gebracht toen de huidige Nederlandse regering met plannen voor de politiemissie in Afghanistan kwam. Hoeveel macht en invloed begint Assange inmiddels te krijgen en wie controleert hoe hij daarmee omgaat?

PS
Er is ook weer een nieuwe 'Beggarkort'. Klik hier.
x