zondag 24 oktober 2010

Bevooroordeeld

Richard Falk, de VN-vertegenwoordiger voor de mensenrechten in de bezette Palestijnse gebieden, is uitermate somber gestemd over de mogelijkheid van een onafhankelijke Palestijnse staat. De westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem zijn volgens hem de facto geannexeerd door Israël, waardoor het 'een illusie is' om te denken dat zo'n staat er op termijn gaat komen. Zo begint een artikel in de Volkskrant.

Richard Falk, hoogleraar internationaal recht aan een van de topuniversiteiten in de VS, die van Princeton, heeft zijn bevindingen samengevat in een rapport, waarin hij ook constateert dat Israël, de VN en de VS hebben gefaald als het gaat om de bescherming van de rechten van Palestijnse burgers.

In het artikel wordt een aantal zaken nog eens op een rijtje gezet:
1. Sinds de bezetting van de Westelijke Jordaanoever in 1967 hebben zich daar zo'n 500.000 Israëliërs gevestigd.
2.Enkele weken geleden werd de bouwstop (voor kolonisten) opgeheven.
3.  Volgens het Internationaal Gerechtshof in Den Haag zijn de nederzettingen in strijd met het volkenrecht en dus illegaal.
4. Volgens artikel 49 van de Vierde Geneefse Conventie is het een bezettingsmacht verboden delen van de eigen bevolking te vestigen in bezet gebied.

De reactie van de Israëlische regering op het rapport: Richard Falk is zeer bevoordeeld. Hij zou partij kiezen voor de Palestijnen. (Onderstreping toegevoegd). Waarvan akte.
x