maandag 23 januari 2017

UITLENEN

Een bibliotheek is (een plaats waar) een verzameling boeken (bewaard wordt). Bibliotheek komt van het Griekse bibliothèkè, samestelling van biblion (=boek) en thèkè (=bewaarplek). Daar kan nog bijkomen dat je op die plek uit die verzameling, al of niet tegen een vergoeding, een boek kunt lenen.

Waar gaat dit nu weer over? Over taalgebruik. In Het PAROOL las ik:

Spullenbibliotheek opent in Kolenkitbuurt.

Voor niet-Amsterdammers: de 'Kolenkit' is de bijnaam voor de Opstandingskerk in Amsterdam-West. De kerk werd gebouwd in de tijd (mijn jeugd) dat de meeste huizen nog verwarmd werden met kolenkachels en de kolenkit was dus in vrijwel elk huishouden te vinden.
Volgens mij is de Kolenkitbuurt de buurt met de (gemiddeld) laagste inkomens in Amsterdam. Het daar ontwikkelde initiatief lijkt me dus zeer welkom. Wie een dagje een klopboor, grasmaaier of kunstschaatsen nodig heeft, hoeft voortaan niets meer aan te schaffen: in de Spullenbibliotheek in de Kolenkitbuurt kun je voor een schertsbedrag de spullen lenen van je buren.


Dure dingen die je maar een enkele keer nodig hebt niet aanschaffen maar voor even lenen, prima idee. Alleen de naam vind ik verkeerd gekozen. Bij 'spullenbibliotheek denk ik aan een verzameling van boeken over spullen. Een plaats waar je cd's kunt lenen noem je toch ook geen  cd-bibliotheek, maar een discotheek.

Noem die uitleen dus gewoon spullenuitleen, desnoods spullentheek of spul-o-theek.