woensdag 30 januari 2019

NAMEN

Het zal mogelijk worden dat kinderen de (achternaam) krijgen beide ouders. Er is al eerder over deze mogelijkheid gesproken. Ik men ergens in de tachtiger jaren van de vorige eeuw. Ik werkte bij het. Ik werkte toen bij het bureau volksgezondheid van de provincie Zuid-Holland. Ik had een collega die Johan Duits heette. Het bureau had veel contacten met de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid. Bij het bureau van die Raad werkte ene Marian Engels.

Ik heb destijds bedacht dat het wel leuk zou zijn als Johan en Marian een relatie zouden krijgen, waaruit een zoon zou voortkomen. Die zou immers Frans Duits Engels kunnen heten.

Ook in de boekhandel ben ik een keer een leuke naam tegen gekomen. Een vrouw die een boek bestelde gaf als naam op mevrouw Bos-Brand.