zondag 30 oktober 2011

Humaan

Je zou het bijna briljant kunnen noemen. Het CDA doet alsof het per resolutie zijn christelijk gezicht heeft teruggevonden, door met grote meerderheid uit te spreken dat het asielbeleid humaner moet worden. In feite sprak dat congres gisteren uit, dat het CDA al ruim een jaar deel uitmaakt van een coalitie, die een inhumaan asielbeleid voert, omdat anders gedoogpartner PVV er de brui aan geeft.

In het debat dat a.s. dinsdag in de Tweede Kamer gevoerd gaat worden, mag de CDA-fractie laten blijken hoe humaan ze werkelijk is. Op de radio hoorde ik een hoogleraar (in de ethiek, geloof ik) een opmerking maken over de redenering van Leers: Ik doe niet anders dan de regels toepassen die de Tweede Kamer in meerderheid heeft gemaakt. De hoogleraar zei, dat als die regels tot verkeerde of ongewenste beslissingen leiden, je niet naar sluipweggetjes moet zoeken, (zoals een toeristenvisum voor Mauro), maar dat je de regels moet veranderen. Maar dat heeft het CDA-congres niet met zoveel uitgesproken en daar zal de grote meerderheid van de CDA-fractie zeker niet voor pleiten. Als die twee dissidenten met de oppositie meestemmen, wordt dat weer goedgemaakt door de SGP.

Je vraagt je zo langzamerhand af, waarom Mauro graag in dit land wil blijven. Als hij al verder mag studeren is hij na afloop van die studie nog steeds de asielzoeker wiens verzoek geweigerd is en zal hij toch worden teruggestuurd naar Angola, want ik vrees dat het asielbeleid dan nog steeds niet humaner zal zijn geworden.
x