donderdag 22 januari 2015

Tunnel

De Coentunnel is een vrij bekende tunnel, met name doordat er nogal eens een file staat, zelfs sinds er een tweede tunnelbuis bij gekomen is.Tot gisteren wist ik niet waar de naam van de tunnel vandaan kwam. Uit een artikel in Het PAROOL bleek dat de tunnel vernoemd is naar Jan Pieterszoon Coen, gouverneur-generaal over alle bezittingen van de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) buiten de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, met name van het latere Nederlands-Indië.

Geruime tijd werd Coen als een groot man beschouwd, zeg maar als het boegbeeld van de 'VOC-mentaliteit'.  Later werd duidelijk dat hij zich ook wel eens gedroeg op een wijze die hem tegenwoordig op een langdurige celstraf zou komen te staan. Nu heeft een aantal mensen er bij burgemeester van der Laan op aangedrongen om de naam van tunnel te veranderen, vanwege de 'dubieuze reputatie' van Coen (1587-1629).

Vanwege diezelfde dubieuze reputatie is er ook al meermalen voor gepleit het standbeeld van Coen in Hoorn te verwijderen.

Al weer enkele tientallen jaren geleden gingen er in Amsterdam ook stemmen op om het Van Heutszmonument af te breken. Van Heutsz was een luitenant-generaal die in Atjeh heeft huisgehouden op een wijze die hem nu wellicht voor het Internationaal Strafhof zou brengen.

Hoe je ook over die twee personen denkt, ze nemen hoe dan ook een opvallende plaats in onze geschiedenis in. We zouden nu geen standbeelden of monumenten voor hen maken. Maar de dingen die er nu staan behoren bij het straatbeeld. Niemand die ze ziet denkt nog met bewondering aan die twee mannen.

Ik heb het even opgezocht: de Coentunnel ontleent zijn naam niet aan J.P. maar aan de nabij gelegen Coenhaven. Die is wel naar J.P. vernoemd, maar toen (de haven werd tegelijk met het Noordzeekanaal gegraven) wisten we nog niet beter. Voor zover ik weet heeft nog niemand gevraagd die haven een andere naam te geven.  Laten we het maar zo houden.