woensdag 4 juli 2012

Kindermisbruik

In de Sterrreclame zie je de afgelopen dagen een spotje voorbij komen waarin Diederik Samsom ons probeert te verleiden op 12 september a.s. op de PvdA te stemmen. Het spotje is er kennelijk op gericht ons 'de mens achter de lijsttrekker' te tonen. Je ziet hem in zijn huiselijke omgeving met partner en dochters. Van een van die dochters wordt vermeld dat zij gehandicapt is. De aard van de handicap wordt er niet bij vermeld, maar het is natuurlijk een mooi 'bruggetje' naar het pleiten voor goede 'zorg'.

Samsom maakt zich, naar mijn mening, schuldig aan kindermisbruik. Ik kan me tenminste niet voorstellen dat zijn dochter hem spontaan gevraagd heeft of ze met hem op tv mag om de PvdA stemmen te bezorgen. Het was zijn idee, of het idee van zijn media-adviseurs. Een van Samsoms voorgangers, Wouter Bos, heeft zich terecht nog eens kwaad gemaakt over het feit dat zijn kind, buiten zijn wil en toestemming, in de publiciteit werd gebracht. Zijn directe voorganger Job Cohen maakte er in de verkiezingscampagne geen misbruik van dat zijn vrouw aan MS lijdt.

Het is in Nederland goed gebruik om het privéleven van politici buiten de politiek te houden, zolang ze daarbij niet de wet overtreden. Samson geeft met zijn tv-spotje de media ruim baan om op zoek te gaan naar details van zijn privéleven en dat van zijn omgeving. Wat voor handicap heeft dat meisje eigenlijk? Volgt ze speciaal onderwijs en, zo ja, kunnen we daar foto's maken? Lijkt me niet zo leuk voor dat meisje.
x