zaterdag 26 februari 2011

Bedreiging

Het is nogal eens voorgekomen dat mensen die in beeld of geschrift grappen maakten over Allah of Mohammed bedreigd werden, of zelfs metterdaad aangevallen - zoals die Deense cartoonist - naar alle waarschijnlijkheid door moslimfundamentalisten. Daar spraken wij schande van, want zo werd de vrije meningsuiting in gevaar gebracht. Wij zouden zeker niet moeten wijken voor die bedreigingen.

Op de website 'joop.nl' (van de Vara) werd een spotprent getoond, waarop Geert Wilders werd afgebeeld als een kampbewaker van een zogenaamd 'tuigdorp'. Wilders, nationaal kampioen vrije meningsuiting, beklaagde zich over deze prent. Gevolg was dat Vara-medewerkers bedreigd werden. Je kunt moeilijk veronderstellen dat moslimfundamentalisten het in deze opnamen voor Geert Wilders. Die bedreigingen moeten dus afkomstig zijn van autochtone Nederlanders, wellicht zelfs van dezulken die sympathiseren met het gedachtegoed van de nationaal kampioen vrije meningsuiting. En dat terwijl de PVV de Vara al voldoende gestraft had, zou je zeggen, door te besluiten dat haar vertegenwoordigers niet meer als gast in Vara-programma's zouden optreden. Ware ik directeur van de Vara geweest, dan zou mijn reactie zijn: "Beloofd is beloofd."

In Trouw las ik: "Als journalistieke organisatie tillen we zwaar aan de vrijheid van meningsuiting.", laat het omroepbestuur weten. "Bedreigingen mogen geen invloed hebben op het beleid en de journalistieke afwegingen." Een mooi standpunt, maar: De Vara-site Joop.nl heeft een door Geert Wilders gehekelde spotprent over 'tuigdorpen' na ernstige bedreigingen toch verwijderd. (...) "Er kunnen zich echter situaties voordoen waarin het veiligheidsgevoel van medewerkers dermate wordt aangetast, dat ze niet meer op een goede manier hun werk kunnen doen. Dat laatste heeft bij deze concrete situatie in onze afweging de doorslag gegeven."

Het anoniem uiten van bedreigingen begint zo langzamerhand een nationale sport te worden, die in populariteit zal toenemen naarmate er aan toegegeven wordt. Ik heb makkelijk praten, ik weet het, want ik ben nog nooit bedreigd. Maar we hebben hier te maken met terrorisme, want: "Terrorisme is het uit ideologische motieven dreigen met, voorbereiden of plegen van op mensen gericht ernstig geweld". (Onderstreping toegevoegd.) Dat heb ik niet zelf bedacht, maar gehaald van de website van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. De NCTb liet onlangs de politie twaalf volkomen onschuldige Somaliërs oppakken en daarbij en passant hun telefoonwinkel vernielen. Ik zie nog een geheel open werkterrein voor de NCTb.
x