zaterdag 24 april 2010

Vrijmetselaars

Als je gelooft dat:
- wij af en toe bezocht worden door buitenaardse wezens;
- Jezus getrouwd was met Maria Magdalena;
- de Maya's het einde van de wereld voorspeld hebben;
- de wereld in zes dagen geschapen is;
- ook andere onzin waar is;
geloof je ook dat de Vrijmetselaars in feite de (geheime) voortzetting zijn van de Tempeliers, de militaire kloosterorde die tijdens de Kruistochten flink optrad en ergens een schat had verstopt waar nog steeds naar wordt gezocht.

Er is niets tegen het geloven in dat soort onzin. Dan Brown baseert er zelfs veelgelezen thrillers op. Sinds hun bestaan worden de Vrijmetselaars veel gewantrouwd, omdat ze er voor de buitenwereld geheimzinnige rituelen op na houden. Maar ook dat wantrouwen is redelijk onschuldig. Dat wordt anders als hooggeplaatste personen, die beter (zouden moeten) weten, dat wantrouwen misbruiken om hun eigen behoorlijk besmeurde straatje schoon te vegen. In Trouw las ik een ANP-bericht dat daar een goed voorbeeld van geeft. Ik geeft het hier in zijn geheel weer:
Kardinaal: vrijmetselarij achter aantijgingen
MONTEVIDEO (ANP) - De Colombiaanse kardinaal Dario Castrillón Hoyos denkt dat de vrijmetselarij achter de beschuldigingen tegen de Rooms-Katholieke Kerk over seksueel misbruik door geestelijken zit. "Ik ben niet bang te zeggen dat in sommige gevallen er bij de vrijmetselaars vijanden zijn die zich tegen de kerk hebben verenigd. Het is een schande dat er zulke idioten zijn die dit soort vervolging stimuleren", zei de 80-jarige kardinaal donderdag voor de Colombiaanse radio.

Castrillón Hoyos was van 1996 tot en met 2006 president van de Vaticaanse Congregatie voor de Geestelijkheid. Vorige week werd bekend dat hij in die functie een Franse bisschop heeft geprezen voor de manier waarop die een van seksueel misbruik verdachte priester heeft beschermd.

Bedenk je eigen commentaar.
X