zaterdag 11 juli 2015

BESTENDIG

Er zouden veel meer levensloopbestendige woningen gebouwd moeten worden. Dat zijn woningen die niet alsnog bouwkundig behoeven te worden aangepast als de bewoners ouder worden of gehandicapt raken. De seniorenflat die ik thans bewoon lijkt daarop: geen drempels, brede duren (ik kan er met mijn scootmobiel doorheen, dus ook, mocht dat ooit nodig worden, met een rolstoel) hoger toilet, in toilet en douche handgrepen aan de muur.

In de Kinker- en Bellamybuurt (in Amsterdam-West) zouden, schreef Het PAROOL twintig dure, levensloopbestendige koopwoningen gebouwd worden. Jammer van dat "dure", maar toch een aardig idee, ware het niet dat daarvoor eerst in 2009 35 sociale huurwoningen gesloopt moesten worden. Zo verdwijnen er voortdurend sociale huurwoningen uit Amsterdam.

Maar wat blijkt? Vorige zomer veranderden de plannen. (...) De gemeenteraad heeft ingestemd met de komst van het zogenaamde 'longstayhotel' op de Jan Pieter Heijestraat in West. Dat komt dus in de plaats van die levensbestendige woningen. Projectontwikkelaar Van Wijnen wil een hotel met 55 appartementen bouwen, waar gasten een half jaar blijven.

Uiteindelijk maken dus 35 sociale huurwoningen, waar minder goed verdienende gezinnen nog enigszins betaalbaar zouden kunnen wonen, plaats voor 50 apartementen, waarin waarschijnlijk steenrijke toeristen of tijdelijk hier werkende buitenlanders een half jaar kunnen blijven. 

Je kunt intussen rustig stellen dat ze in Amsterdam 'toeristbestendig' bezig zijn. Het ene hotel na het andere wordt gebouwd. Airbnb is druk bezig en ook weer in Het Parool lees ik: Vastgoedspeculanten kopen in Amsterdam op grote schaal huizen om er, vaak illegaal, toeristen in te zetten. Ja, zo trekt de huizenmarkt weer mooi aan en Amsterdam.