woensdag 24 juni 2015

EENZAAM

Van tijd tot tijd vul ik een aantal vragen in van het EenVandaag Opiniepanel. Gisteren ging deze tekst daaraan vooraf: 

Deze maand trof een agent in Rotterdam een bejaarde man in zijn huis aan die al tien jaar niet meer op straat geweest was. Volgens onderzoek voelt ruim de helft van de Rotterdamse ouderen zich eenzaam en één op de vier ouderen heeft zelfs niemand om op terug te vallen. De gemeente Rotterdam neemt nu maatregelen om eenzaamheid onder ouderen te voorkomen en aan te pakken.

Eén van de plannen is om minstens één keer per jaar een huisbezoek te brengen aan 75-plussers. Met deze maatregel wil de gemeente Rotterdam de zorgbehoefte in kaart brengen en voorkomen dat belangrijke signalen niet tijdig worden opgemerkt.

Uit de daarop volgende vragenlijst blijkt dat het met name gaat om de eenzaamheid bij 75-plussers en wat je daar, 'als persoon', of 'als samenleving' aan zou kunnen/moeten doen.

Ik ben 75-plusser, op een ruime maand na al negentien jaar weduwnaar en heb geen kinderen en derhalve ook geen kleinkinderen. Ik ben het merendeelvan de tijd ALLEEN, maar ik ben NIET EENZAAM.

'Alleen zijn' is een fysieke toestand: er zijn geen (bekende) mensen om je heen. Je kunt dus alleen zijn in de supermarkt, in de tram en (wat mij vaak, uit vrije wil, is overkomen) in de kroeg. Ik heb er geen enkele moeite mee alleen 'op vakantie' te gaan.

'Eenzaam zijn' is een emotionele toestand. Het is, in mijn visie, het gebrek aan, of zelfs het totaal ontbreken van waardevol geachte contacten met een partner, familieleden, vrienden en bekenden. Binnen welke groep dan ook kun je eenzaam zijn, dan wel je eenzaam voelen.

In het gewone dagelijkse leven ben ik heel veel alleen en dat gaat me uitstekend af. Ik kan me de tijd niet heugen dat ik eenzaam was. Als de gemeente Amsterdam een zelfde soort maatregel zou overwegen als Rotterdam, zou ik zeggen 'Laat mij maar buiten jullie plannen. Ga maar wat extra naar iemand die werkelijk zit te schreeuwen om aandacht. Begin een cursus voor alleenstaande 75-plussers:
  • Hoe vermaak ik mezelf? 
  • Wees aardig voor je zelf! 
  • 'Buiten de deur' is niet eng.
  • Hoe begin ik een gesprek met wildvreemden?