donderdag 4 maart 2010

Uitsluiten

Jan Peter Balkenende - en het CDA in het algemeen - zul je niet horen zeggen dat een coalitie met de PVV bij voorbaat uitgesloten is. Maar een coalitie met de PvdA ziet hij voorlopig niet zitten. Nu heeft Wilders al gezegd dat hij bereid is over alles compromissen te sluiten, behalve over de verhoging van de AOW-leeftijd. Ik denk niet dat het CDA in een coalitie gaat zitten waarin de verhoging van de AOW-leeftijd niet wordt doorgezet. Dat betekent dus dat het CDA 50 Kamerzetels (PvdA + PVV) voor een coalitie gaat missen.

Neem nou eens aan dat het CDA in de nieuwe Tweede Kamer 30 zetels krijgt. Om aan een werkbare coalitie deel te nemen, moeten ze daar nog zo'n 50 zetels bij halen. Zet D66 en de VVD beide op 18. Met hun drieën komen ze dan op 66. GroenLinks en/of de SP zie ik aan zo'n coalitie niet deelnemen. Met 7 van de ChristenUnie komen ze er ook nog niet. Dan maar TON, PvdD en de SGP erbij sleuren? Lijkt me niet waarschijnlijk. Kortom, als Balkenende volhoudt, zien we het CDA niet terug in het komende kabinet. Een geruststellende gedachte.

Wouter Bos staat op zijn beurt niet te springen om weer samen met het CDA te regeren. Goed, we gaan weer tellen en wel op basis van de uitslag van de peiling van NOS/ANP van gisteravond:
PvdA: 27;
VVD: 21;
SP: 11;
D66: 15;
GroenLinks: 12;
Totaal: 86.
86 zetels zijn ruim voldoende voor een (getalsmatig) gezonde coalitie. Je zou het een 'Centrumlinksliberale' coalitie kunnen noemen. Na Balkende-I, - II, -III en -IV lijkt me dat helemaal niet slecht.

Een coalitie van vijf partijen: het is lang niet gebeurd, maar het is geen novum. We hebben na de Tweede Wereldoorlog negen coalities van vier partijen gehad en ja, twee coalities van 5 partijen: Biesheuvel-I en Den Uyl. Die hebben geen van beide de eindstreep gehaald, maar daar zijn we na Balkenende ook wel aan gewend. Als die centrumlinksliberale coalitie het een jaar of drie volhoudt, heeft Wilders nog drie jaar de tijd om zijn nutteloosheid en 'one track mind' afdoende aan te tonen en kunnen we daarna onze aandacht weer helemaal aan echte problemen besteden.

PS
Inmiddels heeft Jan Peter al duidelijk gemaakt bereid te zijn kiezersbedrog te plegen. In de Volkskrant las ik dat hij na de verkiezingen alleen premier wil worden. Als dat niet lukt wordt hij geen fractievoorzitter. Hij zal ook geen 'gewoon' lid van de Tweede Kamer willen worden. Wie geen lid van de Tweede Kamer wil worden hoort niet op een kandidatenlijst thuis. Guusje ter Horst, toch een redelijk prominent PvdA-politica, deed dat netter. Ze heeft duidelijk te kennen gegeven dat ze geen plaats op kandidatenlijst wil, al had ze die waarschijnlijk zo kunnen krijgen.
x