zondag 20 augustus 2017

VOLKSLIED

Op de lagere school heb ik ze uit het hoofd geleerd, het eerste en zesde couplet van het Wilhelmus en als ik het zou willen, quod non, kan ik ze nog altijd zonder haperen meezingen.

Het CDA, althans zijn leider Sybrand (van Haersma) Buma vindt dat de tekst van het Wilhelmus door veel te weinig mensen gekend wordt en dus moet het weer op de basisschool geleerd worden. Dat schijn nu zelfs in het regeerakkoord te komen.

Er wordt wel beweerd dat het Wilhelmus het oudste volkslied ter wereld is, maar dat is onjuist. Het Japanse volkslied, althans de tekst, is nog een paar eeuwen ouder. Het Wilhelmus is overigens pas sinds 1932 ons officiële volkslied. Daarvoor zongen 'wij' bij gepaste gelegenheden "Wien Neêrlandsch bloed door d'aderen vloeit, Van vreemde smetten vrij". Dat zie je een Nederlander met een Marokkaanse of Turkse achtergrond niet zo gauw met overtuiging zingen.

Volksliederen bestaan vaak uit nogal brallerige teksten. Daar lijdt het Wilhelmus gelukkig niet aan. Maar ik stel me wel eens voor dat ik tegenover een buitenlander de tekst ervan moet duiden. We zijn tegenwoordig weer vriendjes met Duitsland, maar de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog moet het voor veel Nederlanders toch wat moeilijk geweest zijn om volop te zingen dat we "van Duitsen bloed" zijn. (Op de lagere school werd mij verteld dat je dat moest lezen als "van Dietsen bloed".  'Diets' was de oude aanduiding voor de toen gebruikelijke volkstaal.) En waarom zingen we nog steeds dat we de koning van (Hi)Spanje altijd geëerd hebben? Dat hebben we al ruim vier eeuwen (sinds de Acte van Verlatinghe van 1581) niet meer gedaan.

Het is eigenlijk nog gekker dat in de seculiere maatschappij die Nederland in feite is, de kinderen moeten leren - en wij allemaal geacht worden van tijd tot tijd te zingen - dat "o God mijn Heer" "mijn schild ende betrouwen" is. Moeten Nederlandse moslims dat ook leren en meezingen? Ik wil helemaal niet vroom blijven, "uw dienaar t'aller stond". Mocht het ooit zo ver komen, dan houd ik mijn kaken stijf op elkaar.