dinsdag 3 november 2015

VERTROUWEN

Hieronder zie je twee artikele uit het Wetboek van Strafrecht

Artikel 99
Hij die een hem van regeringswege opgedragen onderhandeling met een buitenlandse mogendheid opzettelijk ten nadele van de staat voert, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie. (Maximaal € 81.000,00) 

Artikel 104
Met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt gestraft hij die, in tijd van oorlog, zonder oogmerk om de vijand hulp te verlenen of de staat tegenover de vijand te benadelen, opzettelijk:
1. een verspieder van de vijand opneemt, verbergt of voorthelpt;
2. desertie van een krijgsman, in dienst van het Rijk, teweegbrengt of bevordert. 

Bram Moszkowicz was ooit een gevierd advocaat. Toen maakte hij wat misstapjes en mocht hij dat beroep niet langer uitoefenen. Bram besloot de politiiek in te gaan. Vermoedelijk dacht hij dat zijn bekende naam alleen al voldoende was voor een aantal zetels in de Tweede Kamer. Helaas, voor hem, zal hij volgens de huidige peilingen niet meer dan éé'n zetel krijgen. Bram dacht vervolgens dat hij met het thema 'immigranten' wel zou kunnen scoren. Daarom heeft hij volgens  Het PAROOL bij de politie aangifte gedaan tegen de Nederlandse Staat.

Moszkowicz en Kamerlid Joram van Klaveren, tweede man van 'Voor Nederland' (VNL) zeggen te menen dat Mark Rutte en zijn kabinet illegaal handelen door Syrische asielzoekers binnen te laten. Ze zouden artikel 99 (tegen opzettelijk benadelen van Nederland) en artikel 104 (tegen onderdak bieden aan de vijand) van het Wetboek van Strafrecht overtreden. (...) Volgens Theo de Roos, raadheer (sic) en voormalig hoogleraar strafrecht, is de actie van Moszkowicz en Van Klaveren 'volstrekt waanzinnig'. 'Het is zo vergezocht dat het moeilijk is om er serieus commentaar op te geven.

Je kan van Bram veel zeggen, maar niet dat hij dom is. Hij weet dus dat hij aan een 'mission impossible' begonnen is. Hij doet dat alleen omdat hij meent daarmee het imago 'anti-immigrant' te krijgen. Hij ziet dat Wilders daarmee veel stemmen trekt. Waarom zou dat hem niet lukken?

Bram is nog altijd niet te vertrouwen.