vrijdag 22 april 2011

Dissonant

"Godes hand rust buiten kijf
Zichtbaar op dit vroom bedrijf."
Ik haal deze regels van Cornelis Paradijs (pseudoniem van Frederik van Eeden) enigszins uit hun verband - het 'Predikantenlied' - maar ze slaan zo mooi op de muzikale show die gisteravond in Gouda werd gebracht rond het lijdensverhaal. Wie immers had kunnen bedenken dat deze show in de open lucht in deze tijd van het jaar met zulk prachtig weer 'gezegend' zou worden.

Het was geen onaardige show en ik heb me een uur lang wel geamuseerd. Ook door onverwachte dingen, zoals een 'verslaggeefster' die roept dat in een processie niet alleen christenen meelopen, "maar ook katholieken."

De makers van deze show hadden ook wat nieuwigheden. Ik meende het lijdensverhaal goed te kennen, maar sinds gisteravond weet ik dat Jezus niet alleen beschuldigd werd van godslastering, maar ook van terrorisme. Of wilden de makers er een eigentijds elementje met de haren bij slepen?

Het was wel sympathiek dat er tussen neus en lippen even gerefereerd werd aan de saamhorigheid tussen christen, joden en islamieten, met name omdat jonge leden van die laatste groep juist in Gouda nogal eens voor onrust gezorgd hebben.

Ik vrees overigens dat degene die het Bijbelverhaal niet van haver tot gort kennen uit de show de indruk hebben gekregen dat Maria en Jezus niet moeder en zoon waren, maar geliefden. Sinds 'The Da Vinci Code' weten we immers dat die andere Maria (Magdalena) de geliefde en later echtgenote van Jezus was.

Na een uur was het bekeken en over een week is iedereen de show vergeten. Het was net een benefietconcert: je verzamelt wat bekende artiesten en nummers rond een thema, maar het doet je niets. Ik heb de Matthäus-Passion van Bach talloze malen gehoord, maar nog altijd gaat die dissonant aan het einde ervan mij door merg en been.
x