vrijdag 29 maart 2019

VADERLAND

Wie kennen we allemaal als "... des vaderlands?

We hebben nu een:
dichter
denker 
theoloog
fotograaf
componist
vader
tweep
stripmaker
des vaderlands.

Er zullen, denk ik maar heel weinig Nederlanders zijn die op de vraag 'Wie is de ... des vaderlands?' direct het juiste antwoord weten. De denker des vaderlands is momenteel  Daan Roovers. Dat weet ik omdat Trouw net een artikel wijdt aan haar benoeming tot de nieuwe Denker. Daan is kennelijk onder beroeps- en amateurfilosofen behoorlijk bekend, maar hoeveel zijn dat er helemaal in ons land?

Als ik het goed heb, moeten al die ... des vaderlands op bepaalde, daartoe geëigende momenten iets doen, schrijven of afbeelden  op hun vakgebied. Wat die tweep moet doen is mij, ook na enig googelen, met helemaal duidelijk. Het schijn iets met twitter te maken te hebben, maar verder ben ik niet gekomen. Een ... des vaderlands wordt voor enkele jaren benoemd, waarna voor dezelfde periode een nieuwe wordt benoemd. Alleen de vader des vaderlands werd voor het leven benoemd. Hij overleed ten gevolge van een moordaanslag door Balthasar G. op 10 juli 1584. Er is nooit een opvolger benoemd. 

Ik zie wel mogelijkheden het aantal ... des vaderlands uit te breiden. De winnaar van Heel Holland Bakt wordt meteen de bakker des vaderlands. Op min of meer dezelfde manier komen we aan een mol des vaderlands en een Voice des vaderlands. De titel autocoureur des vaderlands lijkt bij voorbaat een gelopen race, of - meer to the point - een gereden race.