dinsdag 12 augustus 2014

Religie

Trouw schrijft over de religie van de jezidi's dat deze elementen combineert uit het christendom, de islam en heidense geloven. We hebben dus christenen, moslims en heidenen. Betekent dat nu dat christenen en moslims (en mogelijk joden) iets hebben/kennen/doen wat al die heidenen, zoals hindoes, boeddhisten, sikhs, shintoïsten, sjamanen, duivelaanbidders etc. ontberen?

'Heidenen' doet denken aan iets primitiefs, onbeschaafds. Nou, die IS-rebellen zijn geen heidenen, maar (soennietische) moslims, maar de wijze waarop ze met niet-soennieten omgaan heeft weinig met beschaving te maken. En laten we eerlijk zijn: in de afgelopen eeuwen hebben de christenen er ook vaak een potje van gemaakt (en dan zeg ik het nog vriendelijk.)

In mijn jeugd heb ik geleerd hoe het volk Israël het 'beloofde land' introk.  Dat land was hen beloofd door Jahweh toen ze nog als slaven in Egypte werkten en woonden. Dat beloofde land was geen onbewoonde lap grond. Daar woonden mensen. Zij geloofden niet in Jahweh. Dat waren dus heidenen. In Deuteronomium 7:2 staat: Wanneer de HEER, uw God, u de overwinning op hen schenkt, moet u hen doden. U mag geen vredesverdrag met hen sluiten en hen niet sparen. Tegenwoordig zouden we dat genocide noemen en God gaf daar opdracht toe. ("God is liefde" hoor je wel eens zeggen, toch?)

Voor alle duidelijkheid: ik houd de joden van nu niet verantwoordelijk voor wat de Bijbel en de Thora over het volk Israël van toen (en zijn God) schrijven, zoals ik de Duitsers van nu niet verantwoordelijk houd voor de Holocaust en mezelf niet voor de slavernij en de politionele acties in Indonesië.

Eens temeer en ten overvloede tonen die IS-terroristen nog eens aan dat (het volgen van) een religie geen enkele garantie biedt voor een gelukkig leven van wie dan ook.

De schrijver Edgar Allan Poe schreef: All religion, my friend, is simply evolved out of fraud, fear, greed, imagination, and poetry.