maandag 30 april 2012

Gezellig

Gistermiddag arriveerde ik op en gisteravond vertrok ik van NS-station Meppel. Bij beide gelegenheden beluisterde ik een een vanwege NS omgeroepen bericht. NS wil(de) het tijdens Koninginnenacht en -dag graag "gezellig houden" op stations en in treinen en had daarom besloten dat er van gisteravond zeven uur tot morgenochtend zeven uur in de treinen en op stations geen alcoholische dranken verkocht en genuttigd mochten worden.

Tijdens mijn verblijf  in Meppel was ik, met andere familieleden in de tweede graad, te gast bij mijn jongste broer en zijn echtgenote. Zij streefden ernaar - en slaagden erin - deze, periodiek belegde, familiebijeenkomst gezellig te houden, maar in tegenstelling tot de NS hadden ze er nadrukkelijk voor gekozen wel degelijk alcoholische dranken ter beschikking te stellen.

De NS heeft media-adviseurs in dienst. Die benadrukken dat je vervelende zaken op een positieve manier moet 'brengen'. Je laat dus niet omroepen dat je gedurende anderhalve dag geen rotzooi en ellende wilt van dronken en zich misdragende reizigers, maar dat je het gezellig wilt houden. Het nettoresultaat is hetzelfde: ook zich netjes gedragende reizigers kunnen niet, desgewenst, een blikje bier opentrekken. Voor hen wordt een, mogelijk lange, reis dus minder gezellig. Ze begrijpen wel wat de NS bedoelt, maar voelen zich (ik tenminste) desondanks door de NS belazerd. Gezellig, toch?
x