maandag 2 februari 2015

DOORGAAN

Veroordeelden kunnen vanuit hun cel vrijwel ongehinderd doorgaan met hun criminele handel en wandel. Dat blijkt uit een onderzoek van onder meer justitie en politie dat de researchredactie van RTL Nieuws heeft opgevraagd bij de Nationale Recherche. Dat schreef Het PAROOL van zaterdag. Als ik dat letterlijk neem, kom ik tot de conclusie dat die veroordeelden vanuit hun cel, zonder enige tussenkomst van gevangenispersoneel, kunnen telefoneren, e-mailen en per snailmail brieven kunnen verzenden. Een andere mogelijkheid is dat ze langs paranormale weg contact met criminele vriendjes kunnen onderhouden. Geen van beide mogelijkheden acht ik serieus.

Ik neem aan bedoeld wordt dat criminelen vanuit de gevangenis ongehinderd kunnen doorgaan. Dan is er iets aan de hand en moeten er maatregelen genomen worden.

Ik ben voorstander van een humane behandeling van criminelen. Ze mogen van mij TV kijken, naar de radio luisteren, cursussen volgen, sporten, kranten en boeken lezen etc. Beperking van de bewegings- en handelingsvrijheid is straf genoeg. Persoonlijke contacten met een advocaat of directe familie (partner, kinderen) moeten onder wettelijk bepaalde omstandigeheden mogelijk zijn.

Tweede Kamerlid Gerard Schouw (D66) gaat een spoeddebat aanvragen want zijn fractie wil weten hoe het precies zit. Nou, dat zou ik ook wel eens willen weten. We zijn dagenlang bezig met een persoon die met een nepppistool paniek veroorzaakt. Laten we ook eens zoveel aandacht besteden aan criminelen die tijdens het uitzitten van hun straf gewoon kunnen doorgaan.