dinsdag 22 maart 2011

Subsidie

Als de Palestijnse Autoriteit niets doet tegen het verheerlijken van terrorisme, stopt de Nederlandse subsidie.

Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde donderdag een motie van die strekking van de SGP en ChristenUnie. (...) Zo geeft Nederland 50 miljoen euro aan de Palestijnen en de EU nog eens ruim 200 miljoen. Dat las ik in Trouw.

Op een Belgische website las ik dat Israël is opgenomen in het Europese onderzoeksprogramma over interne veiligheid (European Security Research Programme) (...) Berekend naar het gemiddelde per inwoner, is er geen enkel niet-EU-land dat meer kreeg van de EU dan Israël. De Europese Commissie bevestigde dat de EU inderdaad de tweede financieringsbron is van onderzoeksfondsen voor Israëlische academici, stichtingen en staatsbedrijven (...).

Steeds meer van dat EU-financieringsgeld vindt haar weg naar de reeds goed ontwikkelde Israëlische veiligheidssector.


Zou het in het kader van 'gelijke monniken, gelijke kappen' niet redelijk zijn die Europese subsidie, althans ons aandeel daarin, te stoppen, als Israël niet daadwerkelijk stopt met bouwen van nederzettingen op bezet Palestijns gebied?
x