vrijdag 25 september 2015

DUPE

Het was ruim in het nieuws, zowel in het NOS-journaal als in de schrijvende pers, zoals Trouw: Het is een van belangrijkste maatregelen in de zorg: ouderen langer thuis laten wonen. Op zich natuurlijk leuk en aardig, want in een verzorgingshuis wonen is ook niet alles. Maar veel ouderen woonden daar niet zomaar: ze hadden dagelijks zorg nodig. Dat hebben ze nog steeds. Maar aanbieders hebben grote moeite om zorg te leveren aan alle ouderen die voorheen in een verzorgingshuis terecht konden. Al het hele jaar klagen ze over geldgebrek. Nu hebben in korte tijd twee aanbieders een patiëntenstop afgekondigd (...) De patiëntenstop is een tegenvaller voor staatssecretaris Van Rijn (PvdA, volksgezondheid). (...) "Ik ga ervan uit dat aanbieders en verzekeraars in overleg met elkaar ervoor zorgen dat niemand verstoken blijft van zorg."

Ja, Van Rijn ging er ook vanuit dat de Sociale Verzekeringsbank alles goed geregeld had met het PGB. Als ik het goed heb is hij al vaker in het nieuws geweest in het afgelopen jaar, omdat het allemaal niet zo lekker liep in de zorg. De zorgaanbieders verwachten dit jaar € 242.000.000 tekort te komen. Zorgverzekeraar CZ gaf aan aan dat er landelijk is afgesproken dat 'minimaal 5 procent van de oorspronkelijke productieafspraak voor eigen rekening van de zorgaanbieder blijft'. Dat is volgens CZ nodig om de 'prikkel van de transitie te handhaven'. Oftewel: een goede stimulans om het zuinig aan te doen. En hoe doe je als zorgaanbieder zuinig aan? Door minder cliënten aan te nemen en/of per cliënt minder zorg te verlenen. De cliënten, die wel premie en belasting betalen, zijn als gebruikelijk weer de dupe van het falenden beleid van Van Rijn.