maandag 15 oktober 2018

EXCUUS

Ik kwam er ineens achter dat ik per jaar ongeveer € 3.500,00 meer aan de staatskas bijdraag dan ik tot nu toe dacht. Dat leerde ik uit een opiniestuk in Het PAROOL afkomstig van zes woningcorporaties, waaronder 'Eigen Haard', waarbij ik mijn flat huur. Vier van de twaalf maanden huur die jaarlijks binnenkomen, gaan rechtstreeks naar de staatskas. (...) Vorige maand maakten de Amsterdamse corporaties 365 miljoen euro over naar Den Haag. Daar staat geen enkele 'volkshuisvestelijke' reden of prestatie tegenover. 

Je trapt een wagenwijd openstaande deur in als je zegt dat de Amsterdamse woningmarkt totaal verziekt is. Wie geen zak geld meeneemt, vindt hier geen woning meer. (...) Wie hier opgroeit en zich op z'n 18de inschrijft, krijgt op 30-jarige leeftijd een betaalbare woning in zicht. Dat gaat dus om woningen in de sociale sector. De woningcorporaties betogen dat ze wel willen bijbouwen, maar dat dat onmogelijk wordt gemaakt door de opgelopen belastingdruk.

Ik heb geen idee hoeveel inkomstenbronnen het Rijk heeft, maar Woningcorporaties staan op de achtste plaats van inkomstenbronnen voor de staatskas. Woningcorporaties zijn niet in de eerste plaats bedrijven die er naar streven zoveel mogelijk winst te maken. Het zijn organisaties die zich richten op het bouwen, beheren en verhuren van kwalitatief goede woonruimte met een betaalbare huur voor mensen met een smalle beurs (sociale woningbouw). De huuropbrengsten van deze woningen hoeven niet rendabel zijn ten opzichte van de stichtingskosten.

Als er niet snel veel woningen worden bijgebouwd, zou er een situatie kunnen ontstaan als die tijdens de 'woningnood' die ik mij herinner uit mijn jeugd. Mensen die over meer woonruimte beschikten dan zij zelf nodig hadden, konden verplicht worden tot het toelaten van onderhuurders. (Dat heette 'inwoning'. (Laten) Inwonen kon ook op vrijwillige basis plaatsvinden). In de geïndividualiseerde samenleving waarin we thans leven zie ik dat niet gebeuren. Toen kon 'de oorlog' als excuus gebruikt worden. Als het om koopwoningen gaat kan je 'de markt' nog als excuus gebruiken. Ik denk dat de regering het zich niet zal laten aanleunen, als het tekort aan betaalbare huurwoningen op zijn minst deels te danken wordt geacht aan mesjogge belastingpolitiek.