donderdag 27 september 2018

VERGUNNING

Soms vraag ik me af hoe  ver de regering doordenkt bij het ontwerpen en bij het parlement indienen van wetsvoorstellen. Ik lees in het AD: Het kabinet wil van iedereen die een wapenvergunning aanvraagt of verlengt voortaan ras of etnische afkomst vastleggen. Ook politieke opvattingen en religie of levensbeschouwelijke overtuiging worden geregistreerd.

Wie vragen een wapenvergunning aan? Volgens mij zijn er vrij veel mensen die een wapenvergunning aanvragen omdat ze lid willen worden van een schietclub. Ze vinden schieten gewoon een leuke hobby.

Ik heb ook gedurende anderhalf jaar (bij het vervullen van mijn dienstplicht) vrij vaak geschoten: met diverse typen semiautomatische geweren (Garand, FAL, karabijn), met automatische geweren (sten gun, Uzi), antitankwapens (Bazooka, terugstootloze vuurmond), lichte mitrailleur en pistool. Ik vond het wel een leuke bezigheid, we schoten immers niet op mensen, maar op schietschijven. Met een aantal 'maatjes' spraken we wel eens af dat degene met de slechtste resultaten een rondje moest geven. Ik vond het schieten ook weer niet zo leuk, dat ik er na mijn diensttijd een hobby van maakte.

Toen ik bij de provincie Zuid-Holland in dienst trad, kreeg ik een collega die lid was van een schietclub. Een aardige vent, met wie ik een aantal jaren een kamer deelde en een brave burger.

Er zullen ook wel mensen zijn die een vergunning vragen voor het dragen van een wapen omdat ze kunnen waarmaken, dat ze in situaties terecht kunnen komen, waarin zij zich gewapenderhand moeten kunnen verdedigen.

Er zijn uiteraard ook mensen die wapens gebruiken om concurrenten uit te schakelen, of wraak te nemen; er zijn gewone misdadigers. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat die een wapenvergunning aanvragen. Die weten hun weg wel te vinden naar illegale wapenleveranciers.

Als het wetsvoorstel wet wordt zal het moeilijk(er) worden een wapenvergunning te krijgen als je fundamentalistisch islamiet, jihadist, doorgedraaid lid van de Anti Fascistische Aktie of wat voor soort extremist dan ook. Het kabinet doet het voorkomen dat ras en/of etnische afkomst en grotere kans op onjuist wapengebruik doen toenemen.  Nederlandse etniciteit zal niet gauw tot het weigeren van een wapenvergunning leiden. Die gedachtegang verwacht je eerder van Wilders' PVV.

Hoopt het kabinet/regeringspartijen misschien dat ze met dit wetsvoorstel Wilders enige wind uit de zeilen kan nemen?