donderdag 7 oktober 2010

Ontmaskeren

Koppejan: We moeten Wilders ontmaskeren. Deze ferme taal gebruikte volgens Trouw Ad Koppejan (voormalig CDA-dissident) maandagavond in 'Met het oog op morgen'. Nou heb ik - en het weldenkend deel der natie met mij - Koppejan niet zo hard nodig om Wilders te ontmaskeren en wie de media een klein beetje volgt, weet dat dit al enige tijd geleden gebeurd is en nog voortdurend doorgaat. Koppejan heeft er mede aan bijgedragen dat de afgelopen tijd het gedachtegoed van Wilders weer uitgebreid in het nieuws kwam. Het is een al oud adagium uit, geloof ik, de reclamewereld: "Het kan me niet schelen wat ze van me zeggen, als ze mijn naam maar noemen."

Ferrier voegde daaraan toe dat het aan christen-democratisch Nederland is om een passend antwoord te vinden op de problemen die Wilders signaleert. Mag ik, al ben ik dan geen christen-democraat, maar een gewone liberale en democratische socialist af en toe ook zoeken naar dat passende antwoord? Ik heb namelijk het idee dat passende antwoorden niet alleen in de Bijbel en de christelijke traditie te vinden zijn. Eén passend antwoord had kunnen zijn het onmogelijk maken van Wilders' invloed op het regeringsbeleid, maar toen puntje bij paaltje kwam, vonden Koppejan en Ferrier de eenheid binnen het CDA net even belangrijker dan de eenheid (hoe wazig dat begrip dan ook is) van Nederland.

Je kan van Wilders zeggen wat je wilt, maar hij is een meester in het bespelen van de media en via de media van het publiek. Sinds hij over de islam en (moslim)immigranten begon heeft hij er nauwelijks iets nieuws aan toegevoegd. Hij blijft hameren op hetzelfde aambeeld en laat continu de gestadige drupjes vallen die de hardste steen uithollen. Hij discussieert niet, maar blijft bij tegenspraak steeds dezelfde overbekende argumenten hanteren. Of hij nou weer een ei gaat leggen in New York of Berlijn, de Nederlandse media doen er trouw verslag van. Het is niet democratisch, geloof ik, om een belangrijk politicus dood te zwijgen, maar kunnen de media niet afspreken dat ze pas weer wat uitgebreider aandacht aan hem besteden als hij over islam en immigratie iets nieuws zegt? Voor de rest kunnen ze dan volstaan met de mededeling: "De heer Wilders (of een andere PVV-er) herhaalde zijn bekende argumenten." Als hij deelneemt aan debatten die live door radio en/of tv worden uitgezonden, moeten zijn tegenstanders niet hun argumenten (die inmiddels ook overbekend zijn) herhalen, want daarmee bieden zie hem alleen maar de gelegenheid weer met zijn bekende riedel te komen. Moeten we nou echt nog meer doen dan hem beleefd aanhoren?
x