donderdag 2 mei 2019

VERNIETIGD

Zullen we het weer eens over het Brouwerseiland hebben? Daar schreef ik op 29 juni 2017 dit over. Gisteren schreef Trouw er weer over: De 325 luxe vakantiewoningen van het project Brouwerseiland tussen de eilanden Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland mogen – voorlopig - niet worden gebouwd. De Raad van State heeft het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning én de natuurvergunning vernietigd. (...)  De uitspraak is onherroepelijk.

In 2017 zag ik het nog somber in. "Die eilanden met luxe, dure vakantievilla's zullen er wel komen, want de partijen in het college van B & W hebben een ruime meerderheid in de gemeenteraad." Trouw schreef destijds: 'Ibiza aan de Grevelingen' komt er. Er kwamen bezwaren van onder meer zeil- en surfclubs, de Natuur- en Vogelwacht van Schouwen-Duiveland, de Zeeuwse Milieufederatie en Natuurmonumenten. Maar een projectontwikkelaar, gemeentebestuur en provinciaal bestuur gingen lekker door met plannen maken, want: Al tien jaar is het plan in voorbereiding.

Op 18 december 2015 besloot de ministerraad in te stemmen  met het plan van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu om het verbod op bouwen in de kuststrook buiten de bebouwde kom te schrappen. 

Zeeland wil geen Belgische taferelen
In Zeeland zijn ze helemaal niet blij met het opheffen van het bouwverbod langs de kust. Niemand heeft baat bij met vakantiehuizen volgebouwde duinen: dat jaagt toeristen juist weg.


Begin negentiger jaren van de vorige eeuw fietsten Boukje en ik langs de hele Belgische kust op weg naar Calais, waar we overstaken naar Dover. (Ik houd niet van de woelige baren en die oversteek is het kortste.) Die kust was hier en daar afschuwelijk. Deed wel eens aan de totaal verpeste Spaanse Costa's denken. Zo'n 25 jaar later kan het alleen maar erger zijn. Dit willen we toch niet?