maandag 10 oktober 2011

Knopjes

Wat was het leven vroeger toch eenvoudig. Je schafte een tv en radio aan. Die zette je 'aan' en 'uit' door iets te doen met een knopje op het apparaat en met andere knopjes vond je de juiste zender. Toen kwam het wonder van de afstandsbediening: je kon zonder opstaan uit je luie stoel die apparaten aanzetten en bedienen. De techniek ging nog verder: telefoon, radio en tv komen tegenwoordig via hetzelfde kabeltje je huis binnen. 'Mannetjes' komen het aansluiten en het werkt! Dat wil zeggen: het werkte.

Gisterochtend wilde ik de de radio beluisteren. Die bedien ik tegenwoordig via de tv. Dat gaat via een afstandsbediening die bij het 'kastje' van UPC hoort. Maar gisteren was op het tv-scherm de tekst "Geen signaal" te zien. Meer hoorde en zag ik dan ook niet. Een gesprek met de UPC-helpdesk leidde tot niets. Waren alle kabeltjes wel goed aangesloten? Weet ik veel? Die apparaten staan met hun rug naar de muur en in mijn eentje ga ik niet schuiven met een kastje waarop de zojuist aangeschafte tv staat, want daarvoor zijn de garantiebepalingen niet bedoeld. Bovendien weet ik toch niet of piefje A wel in gaatje B behoort te zitten.

Gelukkig had ik een afspraak gemaakt met mijn vriend John uit Den Haag, die gistermiddag zou langskomen om mijn nieuwe woonomgeving in ogenschouw te nemen. John is een autochtoon, maar kijkt nochtans tv via een schotelantenne. Hij weet dus alles over kabeltjes, piefjes en gaatjes en - niet te vergeten - over afstandsbediening. Hij zag dat ik behalve die van UPC ook nog twee afstandsbedieningen van Sony had. Daarmee ging hij aan de slag. Nu weet ik dus dat ik één van die Sony-afstandsbedieningen niet hoef te gebruiken en in welke volgorde ik diverse knopjes op welke afstandsbediening ik moet gebruiken om de radio te beluisteren of het gewenste tv-programma te zien.

We praatten ook nog wat door over de zegeningen van de H(igh) D(efinition) tv. Ik dacht dat alle Nederlandse zenders inmiddels HD-kwaliteit leverden. Dat blijkt een misvatting. Pas enkele programma's hebben die kwaliteit en dan valt het mij niet op en begrijp ik niet waarom ik enthousiast moet worden als ik een pukkeltje in het gezicht van  een nieuwslezer(es) zeer duidelijk kan zien.

Slotconclusie: moderne techniek maakt het leven echt niet makkelijker en mooier.
x