vrijdag 29 oktober 2010

Geluksmachine

Mark Rutte c.s. gaan de geluksmachine uitzetten. Dat klinkt wat netter dan wat je vroeger uit de wat rechtsere kringen hoorde: dat er teveel mensen ten onrechte uit de staatsruif (vr)aten. Destijds was de Haagse sociale dienst gevestigd aan de Neherkade, die in de volksmond (lachuh!) Negerkade werd genoemd. Het scheen daar een komen en gaan te zijn van Mercedessen, waarmee die negers hun bijstandsuitkering kwamen opstrijken.

De geluksmachine waar Rutte het over heeft is, vermoed ik, het totaal aan regelingen op grond  waarvan mensen die over geen of onvoldoende inkomen beschikken een financiële bijdrage ontvangen, zodat ze hun hoofd nog net boven water kunnen houden. Het probleem schijnt nu te zijn dat die mensen zo tevreden zijn met een inkomen op het minimum bestaansniveau dat ze helemaal geen moeite meer (willen) doen om via een baan een beter inkomen te krijgen. Maar waar zijn al die werkgevers die staan te trappelen om oudere werklozen, chronisch zieken of mensen met een handicap (sorry: mensen met een beperking) in dienst te  nemen al zijn hun arbeidsprestaties dan wat minder dan van werknemers die geheel gezond van lijf en leden zijn? We hadden hier ooit de WAGW, de Wet arbeid gehandicapte werknemers. Die zou er toe moeten leiden dat bij grotere werkgevers het personeelsbestand voor ten minste 5% uit mensen met een handicap zou bestaan. Een heel grote werkgever die van alle het slechtst scoorde was de overheid zelf.

Er zijn veel grote bedrijven waar heel wat activiteiten verricht worden die ook iemand met een verstandelijke beperking prima kan uitvoeren. Die worden nu verricht door 'normale' mensen. "O, dus ik doe werk dat de eerste de beste debiel ook kan doen?"
"Inderdaad ja. Jij kan nog een cursus volgen om meer gekwalificeerd werk te gaan doen. En dan hoef je niet meer te betalen voor de uitkering van je voorheen werkloze debiele collega."

We vinden het prachtig of schattig als onze landgenoten met medailles beladen van de Paralympics naar huis terugkeren. Geweldig wat die mensen toch nog kunnen! Ja, ze kunnen nog heel wat. Daarom zie je ook zo vaak mensen met slechts één arm, of slechts één been, of zeer slechthorend, of zeer slechtziend, of met het Downsyndroom, of in een rolstoel op de diverse werkvloeren. Was het maar waar. Ik vrees dat veel van die mensen thuis van de geluksmachine zitten te 'genieten'. Die gaan we nu herkeuren, zodat de geluksmachine een paar tandjes lager kan draaien en de hardwerkende mensen net iets meer overhouden of net iets minder achteruit gaan. Dan zal Mark Rutte, of zijn kompaan Henk Kamp van Sociale Zaken, een 'dringend beroep' op de werkgevers doen vooral mensen met een beperking in dienst te nemen. Misschien wordt er wel een convenant gesloten. Dat klinkt prachtig en verplicht tot niets.

Het waren niet de mensen met beperkingen die voor de financiële en economische crisis hebben gezorgd. Dat waren de mensen met veel mogelijkheden, die nog veel meer mogelijkheden zagen om hun inkomen verder op te krikken. Wij, ook de mensen met beperkingen, moeten snoeien mede omdat zij wilden graaien. En dat graaien gaat nog steeds door. Mark Rutte kan zich verdienstelijk maken door de graaimachines uit te zetten.
x