zaterdag 9 april 2011

Toetsen

Stel nou eens dat het Nederlandse parlement met ruime meerderheid een wet aanneemt waarin het allochtonen verboden wordt meer dan één kind te krijgen. Dat is immers een goede manier om de toenemende islamisering van dit christelijke land te voorkomen, want die moslims doen maar. Je hebt dan alle kans dat een of andere slimme allochtoon (die heb je!) een procedure begint die uiteindelijk leidt tot behandeling van de zaak door het Europees Hof en het lijkt bepaald niet uitgesloten dat dit Hof zal uitspreken dat de wet in strijd is met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Nou, dan zul je Stef Blok (VVD) en Klaas Dijkhoff (VVD) horen! De rechters in Straatsburg bedreigen wetten in EU-landen die democratisch tot stand zijn gekomen. Dat schreef Trouw over de mening van beide heren.

Dat wetten democratisch tot stand gekomen zijn betekent niet automatisch dat zij goed zijn. Daarom is het niet zo gek dat er rechters zijn. Dat die rechters beslissingen nemen die een paar VVD-ers niet welgevallig is, is een andere zaak. De heren Blok en Dijkhoff vinden dat het Europese Hof zich met teveel zaken bemoeit. Zolang onze eigen Hoge Raad der Nederlanden wetten nog niet aan de Grondwet mag toetsen, mag van mij het Europese Hof zich nog wel met onze wetten bemoeien. Je weet maar nooit.
x