zaterdag 1 augustus 2020

FORS

Het aantal nieuwe coronabesmettingen groeit fors. Ook in Amsterdam gaat het hard. Zorgen zijn er over ­virusverspreidende evenementen, zoals dit weekend het Offerfeest. Wanneer is het tijd om in te grijpen?

Ik zou zeggen: grijp vandaag maar in. Gisteren was beter geweest en vorige week nog beter..

Als de jongvolwassenen uit de buurt blijven van kwetsbare mensen, is de groei minder urgent. Maar zonder grootschalige gedragsverandering is het een wetmatigheid dat de komende tijd het aantal ziekenhuis- en ic-opnamen zal toenemen.. (Onderstreping toegevoegd.

Ja, ALS! Dit schreef ik hier een paar dagen geleden: "Ik ben niet bang, maar ik maak me wel zorgen om een jongere die (zonder het te weten) besmet is tijdens de macarena (of God mag weten welke muziek ze tegenwoordig op feestje draaien) en vervolgens tijdens een moment in mijn directe nabijheid de besmetting op mij overbrengt.

En dit schreef ik half juni:

"Ieder volk krijgt de tweede golf die het verdient."