zaterdag 19 oktober 2013

Pretpark

In Het PAROOL las ik weer eens een woord dat ik nooit eerder gelezen of gehoord had: verpretparkisering. Het woord staat in een artikel over de Amsterdamse grachten. De Amsterdamse grachten bestaan dit jaar vierhonderd jaar. Toen ze werden ontworpen en gerealiseerd, konden ze moeilijk rekening houden met de huidige middelen van vervoer. De grachtengordel is dan ook niet de meest geschikte plek voor het rijden met en het parkeren van auto’s. In de jaren vijftig van de vorige eeuw kwam hoofdcommissaris van politie Kaasjager met het idee een aantal grachten te dempen. Hij werd vrijwel unaniem weggehoond.

Nu hebben we Maarten Hajer, hoogleraar bestuur en beleid aan de Universiteit van Amsterdam en directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dat de regering adviseert. Hij vindt: De Amsterdamse grachten moeten autovrij worden. Op de parkeerplaatsen kunnen stalletjes, terrassen of tuintjes komen. De kwaliteit van de grachten zal 'fenomenaal' toenemen. In principe heb je mij direct mee als je ergens auto's wilt weren, zeker als je dat in Amsterdam wilt doen en al helemaal als je dat wilt doen in de grachtengordel, maar dit is weer zo'n plan waarvan je van tevoren weet dat het nooit uitgevoerd zal worden.

Amsterdam maakt nooit een keus, zegt Hajer. 'Op de grachten is een concurrentiestrijd tussen verschillende verkeersstromen. Het autoverkeer zit het langzame verkeer in de weg. De stressfactor beperkt de belevingswaarde van de grachten.' Ik heb heel veel door Amsterdam gefietst en gewandeld dus het is me nog al eens overkomen dat ik gehinderd werd door het autoverkeer op de grachten (of in de smalle straatjes in de Jordaan). Maar het heeft nooit mijn belevingswaarde van de grachten in de weg gezeten, Na enig googelen kwam ik op een CV van Maarten. Die heeft het zo druk dat hij er waarschijnlijk nooit, of zeer zelden, toe gekomen is door de stad te fietsen of wandelen. Hij is een wetenschapper die een theorie heeft ontwikkeld. In die theorie heeft hij voor een theoretisch probleem een theoretische oplossing bedacht.

Autoloze grachten zullen meer toeristen lokken, maar Amsterdam wordt geen museum, denkt Hajer. 'Ook Amsterdammers zullen de grachten meer gebruiken. Op bepaalde tijden moet bevoorraad worden.' Het lijkt me een waanidee dat autobezitters ineens op de fiets zullen stappen als de grachtengordel autovrij wordt.

De Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) is voor autoloze grachten, zegt Dingeman Coumou. 'Dat zal de beleving en het zicht op de grachten verbeteren. Meer toeristen is goed voor de economie.'

Ook de VVAB is niet bang dat het centrum verandert in een museum. 'Doe eerst maar eens iets tegen de verpretparkisering van de binnenstad. Er is te veel goedkoop vermaak als lawaaiboten en bierfietsen.' Ik heb geen idee wat ik me moet voorstellen bij 'lawaaiboten'. Een bierfiets heb sinds 1 april 1998 (toen ik weer in Amsterdam ging wonen) niet vaker dan drie keer gezien, dus het valt nogal mee met die 'verpretparkisering'. Zoals ik hierboven al schreef mogen van mij de auto's uit de binnenstad weg, maar ik zou geen geld willen besteden aan een commissie die de opdracht krijgt het idee van Maarten Hajer verder uit te werken. Ik fiets wel tussen die auto's door en er komen nu al genoeg toeristen naar Amsterdam.x