donderdag 20 april 2017

BETAALBAAR

Binnenkort wordt gestart met de bouw van woningen in de buurt van het NDSM-terrein. Op de website van de gemeente valt daarover te lezen: Het project bestaat uit 47 duurzame, klimaatneutrale, betaalbare koopwoningen voor starters. De woninggrootte varieert tussen de 49 en 110 m² bruto gebruiksoppervlak. (Onderstreping toegevoegd.)

Hoopvolle starters kunnen wel vergeten dat er betaalbare woningen beschikbaar komen. In Het PAROOL las ik: De ontwikkelaar had weliswaar gezegd te streven naar prijzen die passen bij starters en jonge gezinnen, maar de makelaar verkoopt de woningen per opbod, waardoor die veel duurder uitpakken. Prijsafspraken zijn niet gemaakt en dat kan ook niet in de koopmarkt.

We hebben het altijd over een woningmarkt, weet je wel. Op de markt mag iedereen zelf de prijs bepalen die ze een gek willen laten betalen. Alleen bestaat de vraagzijde van de woningmarkt niet uit gekken, maar uit mensen die dolgraag een betaalbare woning willen hebben. De aanbodzijde is helaas, in verhouding, zo beperkt, dat inderdaad iedere prijs gevraagd kan worden omdat er toch mensen zijn die die prijs wel kunnen opbrengen.

Tijdens een debat in de gemeenteraad bleek dat een ruime meerderheid van de gemeenteraad wel voelt voor overheidsingrijpen in de koopmarkt, waarbij maximale prijzen worden vastgesteld, zoals dat ook gebeurt met sociale huurwoningen.

Zelfs VVD, de meest liberale partij in de raad, kan ermee leven als de gemeente 'in sommige gevallen' ingrijpt.

Wat krijgen we nou? Valt de Amsterdamse VVD van haar geloof af? Dat ligt wat genuanceerder, denk ik. De VVD is niet echt de partij van de zeer rijken (zo veel stemmen levert dat nu ook weer niet op), ze is vooral de partij van de middengroepen en een groot deel van die middengroepen in Amsterdam zal die inmiddels exorbitant hoge woningprijzen niet kunnen betalen. De VVD kan leven met, wil zelfs wel meewerken aan iedere regeling die voorkomt dat haar kiezers het elders gaan zoeken.