woensdag 2 maart 2011

Verkiezingen

Als voormalig provinciaal ambtenaar behoor ik tot de weinige Nederlanders die weten waar het provinciaal bestuur over gaat. Ik noem, gewoon uit mijn hoofd, een paar dingen: ruimtelijke ordening, aanleg en onderhoud van provinciale wegen, toezicht op de gemeenten, regionaal openbaar vervoer (excl. in de grootstedelijke gebieden). Heb je enig idee wat de diverse politieke partijen in jouw provincie op die terreinen willen? Of stem je gewoon 'landelijk'? En heb je daarbij de samenstelling van de Eerste Kamer voor ogen? En heb je enig idee hoe de statenleden de leden van Eerste Kamer kiezen? Dat maken ze niet zelf uit, daarvoor krijgen ze instructies mee van de rekenmeesters binnen hun partij.

Eerst gaat de Kiesraad aan het werk. Die bepaalt per provincie welke waarde één stem van één Statenlid van één provincie heeft, door het aantal inwoners van die provincie te delen door 100 keer het aantal Statenleden van die provincie. Dat werd in 2007 in Zuid-Holland 628 en in Drenthe 119. Dat is dus in iedere provincie verschillend en ze hebben ook niet allemaal het zelfde aantal Statenleden.

Omdat de 'opkomst' vrijwel altijd 100% is, tenzij iemand te ziek is om naar de stembus in het Provinciehuis te gaan, kun je van te voren uitrekenen hoeveel stemmen worden uitgebracht. Daarbij kun je zelfs uitrekenen dat het handiger is dat bijv. één Statenlid van de SP niet op de eigen partij stemt, omdat die stem door afrondingen toch verloren gaat, maar op bijv. GroenLinks, dat daardoor net een zeteltje wint. Strategisch stemmen in optima forma.

Goed beschouwd is de hele procedure te belachelijk voor woorden en dan heb ik het nog niet eens over het democratisch gehalte. Zo lang we een Eerste Kamer hebben - en ik ben daar niet tegen - moeten we die ook gewoon rechtstreeks door het volk laten kiezen.

Gisteravond ben ik weer eens begonnen aan het kijken naar het 'Verkiezingsdebat'. Na een kwartiertje wist ik het wel weer: het is geen debat. Er was geen gelegenheid nog eens wat door te vragen. De dame en heren mochten nog een keer hun overbekende standpunten tegenover de overbekende standpunten van de andere zetten en moesten daarbij maar afwachten of ze een enkele van hun ingestudeerde 'grappen' ergens konden invoegen. Ik ben ermee gestopt. Ik weet toch wel wat ik straks ga stemmen.
x