woensdag 16 januari 2013

Natuur

Het hoeft hier maar even te vriezen en enkele ijsbaanbeheerders gaan zich druk maken voor de 'eerste marathon op natuurijs'. Dit jaar 'won' Noordlaren. Die baan kwam dus al ruim voordat er geschaatst werd ruim in het nieuws. Ik zat me dan weer af te vragen wat ze bedoelen met 'natuurijs'. In mijn onschuld zie ik dan een kanaal, sloot of meer, waarop zich door temperaturen beneden nul graden Celsius een ijslaag heeft gevormd. Verder is daar niets mee gedaan. Hoogstens is daar wat sneeuw aan de kant geveegd, zodat de schaatsers zicht hebben op mogelijke scheuren of andere oneffenheden in het ijs kunnen zien. Die paar centimeter ijs in Noordlaren is is zorgvuldig van allerlei oneffenheden ontdaan en niet door de natuur, maar door een ijsmeester. Het verschil met Thialf is dat niet machines, maar de natuur voor de lage temperatuur zorgt en dat er geen dak boven de baan is gebouwd. Voor de schaatsers (m/v) is er wel een verschil: ze schaatsen in de open lucht. Het kan sneeuwen of regen, of er kan een forse wind waaien. Als je dat leuk vindt, moet je dat vooral doen, maar noem het dan 'schaatsen in de open lucht' of 'schaatsen in de natuur' en niet 'schaatsen op natuurijs'.
x