dinsdag 23 juni 2015

GEWETEN

Het begon met de 'dichter des vaderlands'. Daarna kregen we de 'filosoof des vaderslands' en nu meldt Trouw dat we ook een 'theoloog des vaderlands' hebben. De eerste die deze funcie mag bekleden is Gerard de Korte, bisschop van van het bisdom Groningen-Leeuwarden (...). De Korte is voornemens zich een jaar op te werpen als het 'theologisch geweten' van Nederland.

Het geweten is  een menselijke funcie, waarmee we morele oordelen vormen, waarmee we bepalen wat 'goed' en wat 'fout' is. Gaat die bisschop nu een jaar bepalen wat 'goed' en 'fout' is? Als hij dat voor zichzelf doet, vind ik dat prima, maar het moet hem toch opgevallen zijn dat nog geen 30% van de Nederlandse bevolking dezelfde morele waarden aanhangt als hij. Ik vermoed dat zelfs onder zijn geloofsgenoten er dezulken zijn die - als hij weer eens meent als 'theologisch geweten van Nederland' iets te moeten roepen - zullen denken, misschien zelfs zeggen: 'Dat maken wij wel uit.' Kortom: ik acht de titel theoloog des vaderlands van even veel waarde als 'De Beste Oliebollenbakker' of 'De Beste Haringverkoper' van Nederland.