woensdag 22 oktober 2014

Gewenning

Ik ga nog even door over die drie doden bij het Amsterdam Dance Event, want de kranten doen dat ook. Zo heeft Het PAROOL als kop: CDA 'weigert te accepteren dat er massaal harddrugs wordt gebruikt'. Het CDA pleit voor meer controles om zo tot drugsvrije feesten te komen. SP, D66 en GroenLinks zien liever dat pillen weer ter plaatse getest kunnen worden.

Wat een gedoe om drie doden in vijf dagen. Op de website van de Jellinekkliniek lees ik: In 2011 overleden er 18.858 mensen door roken. Dat zijn er omgerekend 258 per vijf dagen. Bij alcohol gaat het, ook volgens cijfers van de Jellinekkliniek, om 60 doden per vijf dagen.

Nu weet ik ook wel dat alom personen en organisaties zich zorgen maken over de risico's van het gebruik van tabak en alcohol, maar het heeft niet tot die paniek geleid als nu om die paar doden  t.g.v. XTC. Over een paar jaar zijn we daar ook aan gewend en is het geen nieuws meer.