donderdag 20 december 2018

CULTUUR

De immigratie uit met name 'moslimlanden' heeft bij velen de vreest doen postvatten dat onze joods/christelijke cultuur bedreigd wordt. Ik stuitte op een artikel van enige dagen geleden in Trouw over deze kwestie. Zodra mensen denken dat er weer eens een aanval op onze cultuur wordt gedaan barst men op Twitter los met verdedigende teksten. Dat gebeurt vooral als vermoed wordt, dat  met het christendom geassocieerde begrippen worden vermeden om de moslims niet op de tenen te traooen.

Albert Heijen had een filmpje verspreid, waarin bedrijven hulp wordt geboden bij het organiseren van de ‘winterborrel’.‘Tief op met je winterborrel, het is kerstborrel’, reageerde een twitteraar. Een welbespraakter criticus verweet AH een ‘cultuurontkennende kruidenier’ te zijn, die met winterborrel het vertrouwde woord kerstborrel door het putje spoelde.

Noem de kerstboom een winterboom, het kerstpakket een eindejaarspakket of de kerstmarkt een decembermarkt en de kans is groot dat je op sociale media zelfbenoemde cultuurverdedigers op je dak krijgt, die beweren dat je de ‘christelijke cultuur kapotmaakt’ of ‘tradities om zeep helpt’.


Een bedrijf dat aankondigt dat de hapjes bij de winterborrel halal zullen zijn riskeert dat een deel van zijn personeel de borrel boycot, al zullen ze echt geen verschil proeven tussen een halalbitterbal en en een 'gewone'.

Zijn onze tenen langer geworden of heeft Twitter het ons (te) gemakkelijk gemaakt onze onlustgevoelens te botvieren. Het ironische is dat heel wat alternatieven voor samenstellingen met Kerst, die nu als een aantasting van tradities worden beschouwd, in feite al behoorlijk oud zijn. Zoals dat woord winterborrel: een kwart eeuw geleden reageerde niemand geprikkeld toen dat woord in Trouw stond.

Voordat Nederland gekerstend werd waren de dagen rond 21 december voor de 'heidenen' van destijds al mooie dagen voor een feestje, omdat de kortste dag van het jaar weer achter de rug was. Zo christelijk zijn die feestelijke 25 en 26 december nu ook weer niet. Er is geen enkel historisch bewijs dat Jezus op 25 december geboren is. Er zijn zelfs mensen die niet wensen te geloven dat de christelijke god een zoon als mens naar de aarde heeft gestuurd, om diezelfde zoon zo'n 33 jaar later te laten vermoorden door een bezettingsmacht, op instigatie van een stelletje religieuze scherpslijpers.

Als we toch zo graag onze Nederlandse cultuur willen beschermen laten we dan een ophouden met het overnemen van Amerikaanse gebruiken en feesten, zoals cadeautjes onder een kerstboom, Valentijnsdag, Moederdag en Halloween.

Ik denk overigens dat onze mentaliteit helemaal niet sterk veranderd is, maar dat de sociale media ons (eindelijk!) de middelen hebben gegeven onze onlustgevoelens ongeremd te uiten.