zaterdag 20 september 2014

Sergeant

De films waar ik naar kijk zijn overwegend Engelstalig. Ik durf rustig te zeggen dat mijn kennis van het Engels vrij goed is. Fouten in de vertaling die in de ondertiteling te lezen is vallen mij dus meestal wel op. Recentelijk was er er een heel aardige en het was niet eens een echte (ver)taalfout. Ik kon wel de conclusie trekken dat de vertaler weinig of geen kennis had van het leger en nog niet erg oud was, resp. geen goed geheugen, resp. onvoldoende kennis van de geschiedenis had.

In de vertaling was sprake van een sergeant Shriver, de eerste directeur van het Amerikaanse 'Peace Corps', dat in 1961 door president Kennedy werd opgericht. Het 'Peace Corps' is een vrij omvangrijke overheidsorganisatie. Een sergeant is een onderofficier die het commanda voert over een groepje van 7 á 10 manschappen. Met die ervaring word je echt geen directeur van zo'n grote overheidsorganisatie. (Daarom: de vertaler wist niet veel van het leger.)

Nu weet ik niet alleen vrij veel van het Engels, mijn kennis van de geschiedenis, ook van de Amerikaanse, is redelijk. En ik heb ook nog eens een redelijk goed geheugen. Ik wist dus meteen hoe de fout was ontstaan. De eerste directeur van het 'Peace Corps' was Sargent Shriver, zwager van president Kennedy. 'Sargent' wordt in het Engels net zo uitgesproken als 'sergeant'. De vertaler die niet zo op de hoogte was van de moderne geschiedenis, hoorde dus geen voornaam, maar een militaire rang. Hij of zij had ook even kunnen googelen op '(director) Peace Corps'.