woensdag 26 oktober 2011

Zendeling

"God bestaat niet en Jezus is zijn zoon". Dat is de titel van het nieuwe boek van Klaas Hendrikse, die al weer enkele jaren geleden landelijke bekendheid kreeg als de dominee die in de Protestantse Kerk in Nederland verkondigen dat God niet bestaat. Nu is Jezus aan de beurt. Dat schrijft Trouw vandaag. Gods zoon is een overschatte figuur in de christelijke traditie, stelt Hendrikse. "Er zijn nog meer religies op de wereld, hoor. Hebben die Jezus nodig? Wat een arrogantie!"

Wat mij betreft heeft Hendrikse gelijk, maar ik vraag me wel af, waarom hij lid en zelfs voorganger blijft in een club, waarvan hij de basisprincipes niet onderschrijft. Ik ga er maar vanuit dat hij ook zijn inkomen op die manier verwerft. Als Jan Marijnissen, voorzitter van de SP, ineens zou verkondigen dat het socialisme een overschatte ideologie is, zou ik het wat bezwaarlijk vinden dat mijn contributie deels gebruikt werd voor zijn salaris.

Had de kerk u weg moeten sturen?

"Dat zou tenminste consequent zijn geweest. Dan had ik de kerk hoger gehad dan nu. Wil je nog een duidelijk boodschap hebben, dan had de kerk moeten zeggen: 'Hier staan wij voor. Hendrikse weerspreekt dat, dus we zetten hem eruit'."

Ja, zo kun je het ook zien, maar naar mijn idee had Hendrikse als eerste consequent moeten zijn en uit de PKN moeten stappen. De kerk had niet de guts om mij eruit te mieteren. Waar waren zijn guts? In mijn jeugd heb ik geleerd: "Wiens brood men eet, diens woord men spreekt." Dat kun je vervelend vinden, maar als je dat woord niet meer te pruimen vindt, moet je niet dat brood blijven aannemen.

...U wilt (van niet-kerkelijke mensen) horen: wat fijn dat er ook een dominee is die onze taal spreekt.

"Precies!"

Op mijn steun hoeft Hendrikse niet te rekenen. Ik heb geen dominee nodig om zeker te weten dat er geen alles bestierende God is. Hendrikse wil gewoon een voorganger met volgelingen blijven. Hij is een zendeling, die vindt dat hij gelijk heeft. Ik heb altijd een hekel gehad aan zendelingen.
x