donderdag 14 maart 2013

Omstreden

Vlak voor acht uur gisteravond zette ik mijn tv op NPO 1 en tot mijn niet geringe verbazing was de Heilige Geest er reeds in geslaagd voldoende kardinalen op één lijn te krijgen en hadden 'we' weer een nieuwe paus. En wat blijkt? De Heilige Geest heeft wel degelijk door dat het op deze wereld niet zo best gaat: met name in de westerse wereld zijn er meer armen dan we tot voor kort gewend waren en dus hebben we nu een paus die zich kennelijk het lot van de armen wil aantrekken. Ook Marian Thieme zal, hoewel niet rooms-katholiek, blij zijn: Franciscus I zal zich ongetwijfeld ook het lot van de dieren aantrekken.

Helaas moet Trouw weer wat roet in het eten gooien: Paus Franciscus: eenvoudig, conservatief en niet onomstreden. (...) Franciscus haalde fel uit naar abortus en het homohuwelijk. (...) Daarnaast is Bergoglio politiek niet onomstreden. Hij heeft van verschillende kanten het verwijt gekregen dat hij onvoldoende afstand heeft gehouden van de militaire dictatuur die van 1976 tot 1983 Argentinië overheerste. In 2005 diende een mensenrechtenadvocaat een aanklacht in tegen Bergoglio, omdat hij in de jaren zeventig betrokken zou zijn geweest bij de verdwijning van twee jezuïeten. Een woorvoerder (sic) van Bergoglio ontkende die beschuldigingen heftig. Dat hij zijn eigen potje kookte als aartsbisschop van Buenos Aires vind ik niet zo bijzonder, dat doe ik ook al jaren en ik ben maar een jaar of drie jonger dan hij. Ik vrees dat er de komende jaren niet veel zal veranderen binnen de rooms-katholieke kerk.
x