zaterdag 27 februari 2016

DUBBEL

Het idee is, jaren geleden, ook al eens geopperd, maar Het PAROOL schreef er gisteren weer eens over: Ouders moeten ervoor kunnen kiezen hun kind een dubbele achternaam te geven - die van de vader én de moeder. Daarvoor pleit Laura Kraak (25), studente Frans aan de universiteit van Amsterdam (UvA). Laura wil 40.000 handtekeningen bij elkaar krijgen voor een petitie bij de Tweede Kamer.

Zoals gezegd, het idee is niet nieuw. Er werd al eerder over gepraat in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Ik werkte toen bij het bureau volksegzondheid van de provincie Zuid-Holland. Wij hadden vrij veel contact met de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid. Ik had een collega die Johan Duits heette. Bij de raad werkte een medewerkster die Marian Engels heette. Ik heb toen wel eens gezegd dat het me leuk leek als die twee zouden trouwen. Een eventuele zoon zou dan Frans Duits Engels kunnen heten.